V.D. guvernera, g. Mehmeti učestvovao je na regionalnom sastanku guvernera i šefova finansijskog sektora u Rovinju

27/03/2018

Od 26-27. marta 2018. godine, v.d. guvernera Centralne banke Republike Kosova, g. Mehmeti učestvovao je na regionalnom sastanku guvernera i šefova finansijskog sektora, gde je diskutovano o trenutnom stanju i o budućnosti finansijskog sistema u regionu.
Glavna tema koja je diskutovana tokom ovog okruglog stola guvernera ove godine, je bila fokusiranje na izazove monetarne politike, ekonomske izazove u vezi sa normalizacijom monetarne politike i rešavanju problema nagomilanih nenaplativih kredita.
Ovom prilikom v.d. guvernera, g. Mehmeti, u panelu guvernera je diskutovao o nenaplativim kreditima i o dobrom kvalitetu kreditnog portfelja na Kosovu. U tom smislu, on je naglasio da stopa nenaplativih kredita na Kosovu je stalno ostao na veoma niskom nivou i nikada još od početka rada bankarskog sektora nije dostigla dvocifrenu stopu, čak i tokom globalne finansijske krize, kada nivo nenaplativih kredita iznosio je 8,7%.

Pored toga, v.d. guvernera, g. Mehmeti je istakao i faktore koji su doprineli niskoj stopi nenaplativih kredita na Kosovu, kao što je razvoj od početka bankarskog sektora koji nije nasledio ništa od prethodnog bankarskog sektora, uz uspostavljanje temelje celog sektora na privatno vlasništvo, što je služila kao važna prednost u poređenju sa zemljama u regionu i problemima koje su imale sa bankama u državnom vlasništvu. Takođe, važan doprinos je dao i pristup Centralne banke kada još 1999 godine je usvojila nemačku marku kao zvaničnu valutu, a zatim i evro, što je učinilo da našu agendu usredsredimo na razvoj kapaciteta sa direktnim uticajem na finansijsku stabilnost i da u bilo koje vreme odgovorimo na svaku tendenciju koja bi mogla ugroziti finansijsku stabilnost.

Faktor od posebnog značaja je i makroekonomska stabilnost koju uživa kosovska ekonomija svake godine, imajući stalno ekonomski rast u proseku od 3,5- 4%. Međutim, ovaj rast nije bio dovoljan za dovoljno poboljšanje u odnosu na ključne izazove naše ekonomije, što je obezbedio u velikoj meri potrebnu stabilnost bankarskog sektora.
Takođe, još jedan važan faktor za pad nivoa stope nenaplativih kredita je i poboljšanje Zakona o izvršnom postupku i funkcionisanje privatnih izvršioca, &scaronscaron;to u velikoj meri je olakšavalo sprovođenje ugovora za banke, omogućavajući bankama da vraćaju značajan deo starih nenaplativih kredita kao i odvraćanje od nastanka novih nenaplativih kredita".
Na sastanku guvernera, prezentacije su držali g. Nicolas Veron iz Instituta za međunarodnu ekonomiju u vezi sa nenaplativim kreditima: pouke iz iskustva evropskih zemalja; i zamenik guvernera Banke Hrvatske, Vedran Šošić, u vezi sa izazovima ekonomija vezanih za normalizaciju monetarnih politika.