V.D guvernera CBK susreo se sa zamenikom generalnog direktora MMF Tao Zhanga

15/02/2018

Zamenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Tao Zhang boravi u zvaničnoj poseti Republici Kosova , gde je dočekan na sastanku od v.d. guvernera Centralne banke Republike Kosova Fehmi Mehmeti i ministra finansija Bedri Hamza .
V.d. guvernera Centralne banke Kosova g.Fehmi Mehmeti, zahvaljujući g. Tao Zhang o podršci za Kosovo, posebno CBK-a, rekao “Uveravam vas da svaki mogući aranžman , mi ćemo nastaviti da budemo pouzdani partneri MMF-a radeći intenzivno za sprovoođenje dalje strukturalne reforme i jačanje odlične saradnje između dve institucije. Razvoji bankarskog sektora su veoma povoljni u pogledu pokazatelja finansijskog zdravlja, gde bih želeo da naglasim dalji pad nekvalitetnih kredita , koji su sada smanjeni na 3.1%”, dodao je g. Mehmeti.
U međuvremenu, ministar Hamza se zahvalio g. Zhang za podršku MMF-a o posvećenost Kosovu. Ovo je treća rukovodna poseta MMF-a na Kosovu. “Kako ste bili informisani , pre dve sedmice , Izvršni odbor MMF-a, na čelo sa g. Zhang, odobrio godišnji pregled ekonomske i fiskalne situacije na Kosovu (Pregled člana IV). U tom slučaju, Odbor je diskutovao o ekonomskim kretanjima na Kosovu za 2017 godine, a izvršni direktori jednoglasno složili da je Kosovo preduzeo važne korake na jačanju fiskalne održivosti, jačanju stabilnosti u finansijskom sektoru, napretka strukturni reformi” rekao je ministar Hamza danas na Zajedničkoj konferencijiza medije sa g. Tao Zhang.
Ministar Bedri Hamza se takođe zahvalio g. Zhang za podršku MMF-a za prelazak Kosova iz člana XIV na član VIII – nakon procene MMF-a da “Kosovo nema ograničenja za razmenu međunarodnih transakcija” – što dodatno ojača okruženje poslovanja na Kosovu. “Imamo puno usaglašavanje sa MMF-a o fiskalnim, finansijskim i razvojnim ciljevima i politikama , kako na kratko tako na dugoročno . MMF –a je bio i dalje biti ključni partner za Kosovo u održavanju makrofinansijske stabilnosti,” dodao je ministar Hamza.
U međuvremenu , zamenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda ,Tao Zhang, zahvalio se v.d.guvernera Centralne banke Fehmi Mehmeti i ministra Bedri Hamza , za izvrsnu i iskrenu saradnju Kosova sa Međunarodnim monetarnim fondom , kao i izrazio volju i spremnost MMF-a da podrži dalji razvoj Kosova.