V.D. guvernera CBK –a g. Fehmi Mehmeti učestvuje na godišnjoj konferenciji koju organizuje Banka Albanije

09/11/2017

Banka Albanije , u saradnji sa Centrom za jugoistočne evropske studije na Univerzitetu Oksford, održava svoju godišnju konferenciju pod nazivom: “Razvoj na bankarskom tržištu i infrastrukture finansijskih tržišta . Uloga strukture, veličine i tržišne infrastrukture za ublažavanje rizika i perfomanse finansijskog posrednika”, u kojoj učestvuje i v.d. guvernera CBK –a g.Fehmi Mehmeti.

Prisutni su takođe guverneri , zamenici guvernera i visoki predstavnici centralnih banaka, predstavnici diplomatskog tela akreditovani u Tirani, predstavnici međunarodnih finansijskih institucija kao Međunarodni monetarni fond, Svetska banka , akademski krugovi u zemlji, predstavnici medija, kao i osoblje Banke Albanije.
Ova tradicionalna konferencija se realizuje u okviru sporazuma o saradnji koju je potpisala Banka Albanije sa Univerzitetom u Oksfordu.
Konferencija je otvorena pozdravnim rečima guvernera Banke Albanije, g. Gent Sejko: Direktor Centra za studije jugoistočne Evrope u Univerzitetu Oksfordit, g. Othon Anastasakis; Ministar finansija i privrede , g. Arben Ahmetaj i predsednik Republike Albanije , V.E.G Ilir Meta.
Na trećoj sednici Panela guvernera, čiji deo će biti i v.d. guvernera g. Mehmeti će se diskotovati o ulozi finansijskog tržišta i njene infrastrukture , a posebno o ulozi segmenata finansijskog tržišta koji nedostaju i tehnoloških inovacija na finansijskom tržištu “FinTech” o aktuelnim dešavanjima vezanim rizicima, održivosti i efikasnosti monetarne politike i finansijske stabilnosti.