V.d. guverner Nurboja primio je na sastanku predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda

01/08/2023

Vršilac dužnosti guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Bashkim Nurboja, zajedno sa v.d. zamenikom guvernera za finansijski nadzor, Nexhat Kryeziu, primili su na sastanku predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji borave na Kosovu.
Na sastanku se razgovaralo o trenutnim dešavanjima u finansijskom sektoru i saradnji između CBK i MMF o raznim projektima.
V.d. guverner Nurboja se zahvalio MMF-u na stalnoj podršci za CBK i za Kosovo generalno. Na sastanku se razgovaralo o dešavanjima koja se odnose na sprovođenje Programa MMF-a i Kosova, sa posebnim naglaskom na ispunjenje obaveza i zadataka CBK-a koje proističu od sprovođenja ovog Programa. V.d. guverner je istakao spremnost CBK-a da se preuzete obaveze blagovremeno sprovode, oslanjajući se i na važeće zakonodavstvo.
Takođe, strane su se usaglasile o rešavanju pitanja od međusobnog interesa da se primenjuju u skladu sa zakonskim mandatom.

Delegaciju MMF-a predvodi g. Mark Horton, zamenik direktora Evropskog odeljenja u MMF-u, u pratnji g. Gabriel Di Bella, šef Misije na Kosovu, Evropsko odeljenje, gđe. Stephanie Eble, stalna regionalna predstavnica za Zapadni Balkan, odgovorna za kancelariju na Kosovu, Evropsko odeljenje i gđe. Ezgi Ozgul Ozturk, ekonomistkinja u Evropskom odeljenju.

U okviru posete Misije MMF-a, održani su sastanci sa predstavnicima kosovskih institucija.