V.d guvernatora g. Mehmeti je prisustvovao konferenciji “Razvoj računovodstvene i revizijske profesije u prvoj deceniji nezavisnosti

16/02/2018

Uoči 10 godišnjice nezavisnosti Republike Kosova, v.d guvernera Centralne banke Republike Kosova, g. Fehmi Mehmeti, prisustvovao je konferenciji “ Razvoj računovodstvene i revizijske profesije u prvoj deceniji nezavisnosti”, u organizaciji Udruženje Sertifikovanih Računovođa i Revizora Kosova (SCAAK), na kojoj su učestvovali predsednik SCAAK-a, g. Nazmi Pllana, zamenik ministra finansija, g. Fatmir Gashi, predsedavajući Saveta za finansijsko izveštavanje , g. Gem Maloku, generalni direktor Poreske administracije Kosova , g. Sakip Imeri i direktor Agencije za investicije i podršku preduzeća na Kosovu KIESA, g.Besian Mustafa.

Na konferenciji, predstavnici različitih institucija razgovarali su o razvoju događaja u oblasti profesije tokom prve decenije nezavisnosti i izazovima sa kojima se suočavaju u sprovođenju zahteva za finansijsko izveštavanje i efeikasne revizije, kao osnova za stvaranje amijenta za privlaćenje i zadržavanje stranih i domaćih investicija, kao i značaj doprinosa profesionalaca u unapređenju finansijskog izveštavanja i revizije na Kosovu.
Ovom prilikom, v.d.guvernera održao govor u kome osim pregleda o pozitivnim dešavanjima u finansijskom sektoru istakao je da standardizacija danas predstavlja bitan koncept u svim oblastima života. Računovodska profesija je jedna od oblasti u kojoj je imperativ. Kroz stalnu i dugogodišnju posvećenost , SCAAK je učinio ogroman rad u ovom pogledu, između ostalog kroz organizaciju kurseva certifikacije iz obasti računovodstva i revizije.
Takođe v.d.guvernera je naglasio da smo kao Centralna banka Republike Kosova dali posebnu težinu međunarodnim računovodstvenim standardima, što je takođe precizirano u Zakonu o bankama, MMF i FNBI . Štaviše , banke su dužne da svoje račune i finansijske izveštaje detaljnije obraduju u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Ovo, pored ostalog omogućava upoređivanje određenih finansijskih pokazatelja sa drugim zemljama. Sobzirom na konvergenciju i praćenje nedavnih razvoja u skladu sa međunarodnim standardima , CBK je u procesu unapređenja u vezi sa standardom IFRS 9, gde je do sada došlo do značajnih događaja. Za više govor v.d.guvernera.