Usvajanje IBAN formata brojeva bankovnih racuna na Kosovu

07/08/2014

Centralna banka Republike Kosova primila je obaveštenje za registraciju IBAN format brojeva računima u bankama na Kosovu.  Od formalizacije SWIFT kodeksa banaka na Kosovu prošle godine, Centralna banka Republike Kosova i komercijalne banke u zemlji su bile angažovane da  formalizuju IBAN format brojeva bankovnih računa na Kosovu u cilju daljeg unapređenja obavljanja međunarodnih plaćanja.   U početku, IBAN format biće izbornih upotreba u međunarodnim plaćanjima i neće se odraziti u domaćem platnom prometu u zemlji.  Datum stupanja na snagu IBAN formata bankovnih računa na Kosovu biće 1 februar 2015.  Do tada će biti sprovedene sve tehničke pripreme i najave korisnicima od strane finansijskih institucija u zemlji.  

IBAN-i (International Bank Account Number) je međunarodni standardizovani format bankovnih računa , koji se koristi u zemljama EU .  Nastao kao evropska incijativa za ekonomsku integraciju u oblasti plaćanja.  Osnovna svrha korišćenja IBAN formata je smanjenje rizika grešaka u ispisivanju brojeva bankovnih računa , definišujući ih destruktivno i aritmerički.  IBAN format je regulisan u skladu s međunarodnim standardom ISO 13616.  

Upotreba IBAN formata za  račune na Kosovu će upotpuniti funksionisanje SWIFT sistema u vezi obavljanja međunarodnih plaćanja građana i drugih subjekata u našoj zemlji.  Na prvom mestu , upotreba IBAN formata bankovnih računa će olakšati priliv međunarodnih plaćanja na Kosovu, što omogućava stranoj banci jasnu identifikaciju bankovnog računa korisnika na Kosovu i verifikaciju tačnosti ovog računa .  Šta više, upotreba IBAN formata će ojačati međunarodnu reputaciju finansijskih institucija u zemlji.