Ustavni sud odbacio zahtev KS “Kosova e Re”

29/03/2023

Ustavni sud Republike Kosovo je ocenio neprihvatljivim zahtev društva „Fitorja“ sh.p.k., za osporavanje ustavnosti presude [ARJ.br.134/2021] od 29. decembra 2021. godine Vrhovnog suda Republike Kosovo u vezi sa Rešenjem [AA.br.998/2021] od 16. novembra 2021. godine Apelacionog suda Republike Kosovo.

Podnosilac zahteva je takođe zatražio određivanje privremene mere kako bi se izbegla nenadoknadiva šteta i „činjenica da se izricanje privremene mere pokazuje i ostaje u javnom interesu“.

„S obzirom da podnosilac nije izveo/podneo potrebne dokaze za izricanje privremene mere, a na osnovu činjenice da je Sud već utvrdio da je zahtev podnosioca zahteva očigledno neosnovan, isti nalazi da zahtev za određivanje privremene mere treba odbiti“, navodi se u Rešenju.

Na sastanku održanom 24. septembra 2021. godine, Izvršni odbor CBK-a je odlučio da oduzme licencu br. 007 od 25. aprila 2002. godine, izdatu od strane Uprave za bankarstvo i platni promet Kosova (BPK), pravni prethodnik. Odluka je doneta nakon što je osiguravač "Kosova e Re" imao finansijskih poteškoća u ispunjavanju zakonskih zahteva CBK-a, u pogledu adekvatnosti kapitala, solventnosti - solventnosti i imovine koja pokriva tehničke provizije.

U cilju poboljšanja finansijske situacije i ispunjavanja zakonskih i regulatornih zahteva, Centralna banka Republike Kosovo, odnosno Izvršni odbor CBK-a, u skladu sa zakonima na snazi, kontinuirano je činio napore da poboljša finansijsku situaciju Osiguravača “Kosova e Re”.

Međutim, uprkos spremnosti i naporima CBK-a, Odbor i menadžment osiguravača nisu uspeli da ispune zakonske uslove i poboljšaju finansijsko stanje Kompanije.

U isto vreme, akcionar osiguravača „Kosova e Re“ nije odgovorio na zahteve CBK-a za povećanje kapitala i usklađenost sa zakonskim zahtevima na snazi. Nespremnost akcionara da ispuni kapitalne zahteve ozbiljno je ugrozila sposobnost osiguravača da ispuni svoje obaveze prema osiguraniku i drugim poveriocima.

Odluku CBK-a potvrdili su Apelacioni i Vrhovni sud.