USPEŠNO PARTNERSTVO U JACANJU FINANSIJSKOG SEKTORA NA KOSOVU

16/03/2012

Guverner Gërguri primio je danas na sastanku gospodju Jane Armitage, direktorka Svetske banke za Istočnu Evropu i gospodina Jan-Peter Olters, diretor Kancelarije Svetske banke za Republiku Kosova.

Pored detaljnog izlaganja o trenutnoj sistuaciji u finansijskom sektoru u zemlji koja je ocenjena stabilna, Guverner Gërguri je istakao snažnu podršku od Svetske banke u dosadašnjem razvoju CBK, finansijskog sektora i drugim institucijama u našoj zemlji.  Posebno , Guverner  Gërguri je istakao podršku Svetske banke  u operacionalizaciji Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, zatim na unupredjenju platnog sistema kao u smislu zakonodavstva/ (nacrt Zakona o platnom sistemu ) tako i u smislu kontinuiteta rada i platnog sistema (Projekat Bruto poravnanja u realnom vremenu). Na sastanku je razgovarano i za pripremu CBK u vezi Programa procene finansisjke stabilnosti na Kosovu koji će se po prvi put ostvariti od strane stručnjaka Svetske banke i Medjunarodnog monetarnog fonda septembra ove godine.  Na ovom sastanku je potvrdjena spremnost Svetske banke za dodatnu tehničku pomoć za CBK u oblasti daljeg jačanja nadzora banaka i zaštitu potrošaca i finansijskog obrazovanja.