Upozorenje u vezi koriščenja virtuelnog novca

01/06/2017

Centralna banka Republike Kosova izdala sledeće saopštenje kako bi upozorila građane o mogućem korišćenju virtualnog novca u Republici Kosova.
Upotreba virtualnog novca , kao što je Bitcoin, nije zakonski regulisana i predstavlja rizik koji može dovesti do finansijskih gubitaka . Svi potencijalni korisnici virtuelnog novca se obaveštavaju da u Republici Kosova ne postoji institucija koja garantuje naknadu izgubljenog novca.

Da bi javnost bila obaveštena o tome šta je virtualni novac , kako raditi s’ njim , koji su rizici koje treba uzeti u obzir, CBK se poziva na obaveštenje izdate od strane Evropskog bankarskog autoriteta (ABE).
Saopštenje na engleskoj verziji;

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598344/EBA+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf

Saopštenje na srpski verziji;
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598344/EBA+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf