Uloga i ciljevi Registra kredita u odrzavanju finansijske stabilnosti i privrednog rasta

11/05/2011

Govor g.Gani Gërguri-Guverner, Centralne Banke Republike Kosova (CBK)
Podneti seminar/izlaganje na seminaru “Unapredjenje kreditne informacije i kreditnog registra ” organizovan od USAID/BEEP I CBK
Hotel Emerald, Priṡtina, Kosovo 11 maj 2011...vise