U Tirani je održana Konferencija “Da li krize menjaju ekonomske osnove u zemljama Jugoistočne Evrope ?” u organizaciji Banke Albanije u saradnji sa Centrom za Jugoistočne Evropske studije Univerziteta u Oksfordu

30/10/2015

Guverner CBK g.Bedri Hamza je prisustvovao na međunarodnoj konferenciji koju organizuje Banka Albanije u saradnji sa Centrom za studije Jugoistočne Evrope pri Univerzitetu Oksforda. Ovaj događaj okupio je danas u Tirani , guvernere banaka, zvaničnike, visoke bankare, kao i eksperte finansijske oblasti iz regiona i šire.
Na početku sastanka predstavnicima se obratio g.Gent Sejko guverner Banke Albanije , Premijer g. Edi Rama i direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Oksfordu g.Othon Anastasakis.
Tokom rada konferencije panel diskusija u svojstvu učesnika su tretirali teme koji se bave uglavnom sa ekonomskim i finansijskim izazovima sa kojima suočavaju njihove zemlje i izazove sa kojima se trenutno suočavaju. Među temama koje mogu navesti su sledeće: „Da li se promenila ekonomija u periodu nakon krize“, „ekonomsko okruženje“, „politike i njihovo sprovođenje“, „iz krize u krizu država članica Evropske Unije“, „Albanska ekonomija“, „okruženje i sprovođenje politika“, „novi poslovni model za banke u svetlu globalne finansijske krize“, „šta se promenilo tokom krize“ , „promena finansijskog posredovanja i implikacije za finansijsku stabilnost i nadzor“ ,i „regulacija nakon krize i izazova u Jugoistočnoj Evropi“ i sl.
Konferencija se odvijala u tri panel diskusije. U prvoj sesiji učesnici su imali priliku da slušaju pažljivo diskusije vezane uglavnom na efikasnost monetarne i fiskalne politike, na strukturnim promenama , rizici sa kojima se suočava privreda i finansijski sistem , izazove i stratešku politiku budućnosti privrede zemalja u razvoju i regiona Jugoistočne Evrope.
Dok u vezi u drugoj sednici Konferencije, se razgovaralo o uticaju krize na makroekonomske i finansijske ravnoteže kao i analizirana je efikasnost ekonomskih politika sprovedenih u privredama ovih zemalja.

A u trećoj Panel diskusiji u kojoj je prisustvovao i guverner Hamza , gde su bili i g.Gent Sejko guverner Banke Albanije , g.Turalan Kenç, zamenik guvernera Banke Turske , g.Nikola Fabris ,zamenik guvernera Banke Crne Gore i g.Giuseppe Parigi ,visoki zvaničnik Banke Italije , tema je razrađena u formi razgovora između paneli–predstavnika centralnih banaka, koji su izrazili svoje mišljenje o najnovijim dešavanjima u regionalnim ekonomijama i izazovima sa kojima se suočavaju ove ekonomije da postanu sve više i više atraktivnih za strane investitore sa posebnim akcentom na rast stranih investicija
Razgovarano je sa posebnim akcentom na iskustvima nekih zemalja u regionu za period posle krize, kao i ulogu koju danas imaju finansijski sistemi u ekonomski razvoj država .
Guverner Hamza, zajedno sa predsedavajućim Odbora CBK g.Bedri Peci prisustvovali inauguraciji rekonstruisane zgrade i Muzeja Banke Albanije, gde ih je primio guverner Albanije g. Gent Sejko i njegovi saradnici i održali sastanke sa zvaničnicima albanskih državnih institucija i predstavnika različitih institucija zemalja učesnica konferencije.