U Prištini obeležena je ceremonija osnivanja Fonda za kreditnu garanciju

26/04/2016

U Prištini zvanično je organizovano osnivanje Fonda za kreditnu garanciju, koji po učesnicima je ocenjen kao institucija koji će imati posebni značaj ekonomskog razvoja zemlje. Nosioci osnivanja ovog fonda su institucije Kosova u saradnji sa donatorima privatnog sektora uz podršku Američke agencije za razvoj USAID, Nemačke banke za razvoj KFW, i Švedske agencije SIDA. Prisutni na ovoj ceremoniji bili su premijer Kosova g. Mustafa , predsednik g. Veseli guverner CBK g. Bedri Hamza, ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama , g.Greg Delawie, mbasador Nemačke , Angelika Vielts; direktor USAID-a na Kosovu, g.James Hope, predsednik Odbora Fonda, g.Hajdar Korbi, kao i predstavnici finansijskih institucija , poslovne zajednice , medija itd.
Uspostavljanje kreditnog garantnog fonda je inovacija u finansijskom sektoru Kosova, koji označava novu fazu razvoja u omogućavanju pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća. Mala i srednja preduzeća su pokretačka snaga ekonomskog rasta , stvaranja novih radnih mesta i kao takva sa optimalnim pristupačnosti za finansiranje , i ključni faktor ekonomskog razvoja zemlje, izjavio je guverner Centralne banke Republike Kosova g. Bedri Hamza.Više