U Prištini je počela Regionalna Konferencija “Inicijativa za sprovođenje drugog stuba regulatornog okvira Bazel-a: ICAAP/SREP i praktični primeri”

20/01/2016

U Prištini se održava prva regionalna konferencija pod nazivom “Inicijativa za sprovođenje drugog stuba regulatornog okvira Bazel-a: ICAAP/SREP i praktični primeri” koja je u organizaciji Centralne banke Republike Kosova u saradnji sa Nemačku organizaciju za međunarodnu saradnju (GIZ) u ime Saveznog ministarstva Republike Nemačke za ekonomsku saradnju i razvoj, – kancelarija u Prištini.
Ova konferencija se održava u okviru projekta CBK za sprovođenje okvira Bazel-a za banakarski nadzor , uz podršku GIZ-a. Ovi standardi su pripremljeni od Komiteta Bazel-a za Bankarski nadzor u okviru Banke za međunarodna poravnanja sa sedištem u Bazelu Švajcarske , koja ima za cilj da stvori jedinstvene međunarodne standarde za nadzor banaka.
U okviru ovog projekta CBK radi u usaglašavanju regulatornog okvira bankarske supervizije standardima i najboljim međunarodnim praksama i propisima. EU.

Veći značaj ove Konferencije je činjenica da je prikupila najistaknutije predstavnike i profesionalne poznatih međunarodnih institucija , među kojima su predstavnici Nemačke ambasade i ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Kao predavači u tri dana rada će predstaviti svoje radove , predstavnici Evropske centralne banke (ECB), Centralne banke Nemačke (Deutsche Bundesbank), Nadzorni i regulatorni organ finansijskog sektora Nemačke – Bafin i Slovenska banka . Takođe, su pazvani i predstavnici iz privatnog sektora , gde tokom rada ove konferencije će prezentirati i njihove prakse i predstavnici matičnih banaka filijala stranih banaka koje posluju na Kosovu. U prepodnevnoj sesiji sa govorom se pojavio ,guverner CBK g.Bedri Hamza, njena ekselencija g-dja. Angelika Viets, ambasador Savezne Republike Nemačke u Republici Kosova i g. James Macbeth, direktor Kancelarije GIZ na Kosovu.
Govor guvernera Bedri Hamza kliknite.