U Prištini je održana Konferencija “ Usluge digitalnog bankarstva na Kosovu “

01/11/2016

Udruženje banaka Kosova (UBK) u saradnji sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu –Development Facility (EFSE DF) , organizovali u Prištini Godišnju konferenciju Banaka Kosova na temu “ Usluge digitalnog bankarstva na Kosovu”. U vezi teme sprovedeno je istraživanje iniciran od Udruženje banaka i podrške sponzoriran od EFSE. Istraživanje je sprovedeno od Centra za strateško i socijalna istraživanja –Stras. Pored , Udruženja banaka kao domaćin ovog događaja , konferencija okupila stručnjake iz oblasti bankarske industrije, vlade, raznih udruženja i t.d. U glavnoj raspravi učestvovao je vodeći tim panelista stručnjaci iz Centralne banke , Ministarstvo za ekonomski razvoj , iz bankarskog sektora, predsatvnici finansijskih institucija kao Finance in Motion itd. Moderator ovog Panela bio je direktor Instituta Strass Ibrahim Rexhepi. Zamenik guvernera Mehmeti je rekao da bankarski sistem na Kosovu nastavlja da bude održiv, stabilan i likvidan. Kreditni rast je ohrabrujući , koji ukazuje da su banke što više uključene u pomoći za ekonomski razvoj . U svom govoru g. Petrit Balija , izvršni direktor UB naglasio značaj ovog istraživanja , gde prema njegovim rečima po prvi put se otvara ova tema koja ima veze sa unutrašnjom funkcijom banaka i njihovih odnosa sa klijentima, kao što je digitalizacija. Na panelu u vezi istraživanja govorili su zamnenik minstra Besa Zogaj-Gashi iz MER, g. Ilir Aliu, predsednik Upravnog odbora UBK , g.Robert Wright iz RZ Bank , član Odbora ProCredit Bank Kosova g-đa.Eriola Bibolli, Venera Hoxha, predstavnik Finance in Motion – savetnik EFSE DF . Dok g. Ibrahim Rexhepi kao nosilac ovog istraživanja i moderator je rekao da su sve banke već angažovamne u digitalizaciji i pružaju klijentima mobilne bankarske usluge putem mobilnih aplikacija i bankarskih knjiga. Da bi se postigao ovaj nivo , banke su pripremile stručni institucionalni kadar , kao i visok nivo praćenja . Međutim tema konferencije izazvala interesovanje učesnika koji su bili uključeni u raspravu sa panelistima dajući svoja mišljenja navedeni u raspravi o temama .

Govor Zamenika guvernera