U okviru obeležavanja Nedelje novca na Ekonomskom fakultetu UP održano je predavanje na temu “ Razvoj tržišta hartija od vrednosti u Republici Kosova

18/03/2016

Nakon aktivnosti koje se odvijaju na nivou zemlje, sa učenicima osnovnih i srednjih škola , Centralna banka Kosova je nastavila obeležavanje Međunarodne nedelje novca i u Univerzitetu . U okviru proslave ovog događaja , zvaničnici Centralne banke Kosova (CBK) održali su predavanje studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini na temu „Razvoj tržišta hartija od vrednosti u Republici Kosova ".
Predavanje je održala Shkëndije Nahi, direktor Departmana za upravljanje sredstava u CBK. U ovom predavanju razgovaralo se o tržištu hartija od vrednosti Vlade , ulogu CBK u tom procesu, instrumenata i značaj tržišta hartija od vrednosti, učesnicima na tržištu i uslovima učešća u primarnom i sekundarnom tržištu.
Studenti su izrazili zainteresovanost za uključivanje u razgovoru sa postavljena pitanja i otvoren razgovor o temama, koje pokriva oblast trgovanja hartijama od vrednosti. Dok zainteresovanost studenata na ovom predavanju je pokazalo simulacija aukcije za državne hartije od vrednosti , kao i transakcije na sekundarom tržištu. To je bio prvi put da su studenti imali priliku da se upoznaju sa organizacijom i funkcionisanjem aukcije trgovanja hartija od vrednosti. Na kraju Prof.Dr.Driton Balaj Prodekan za nastavna pitanja na Ekonomskom fakultetu , je zahvalio menadžment CBK za mogućnost davanja prilike studentima Ekonomskog fakulteta , da se bliže upoznaju i imaju priliku da prisustvuju na odličnom predavanju i vrlo korisnim za njih. On je obećao studentima i da tokom godine će imati priliku da prisustvuju i na drugim predavanjima od strane stručnjaka CBK. Takođe je zahvalio CBK na pruženu pomoć za istaknute studente, omogućavajući studentima praćenje prakse tokom letnjih meseci u CBK .