U nënshkrua plotësim marrëveshja në mes të BQK-së dhe AMF-së nga Shqiperia