U nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të BQK-së