U Centralnoj banci održan je Forum ”Tržište imovine i hipotekarne kredite na Kosovu – rast i progres”

06/11/2014

U Centralnoj banci  Republike Kosova održan je 5 Forum za imovinu na Kosovu, sa temom “Tržište imovine/nekretnine i hipotekarnih kredita na Kosovu – rast i progres”, organizovan od strane GIZ, Projekat upravljanje zemljištem/Katastar u saradnji sa Centralnom bankom Republike Kosova. 

Učesnici u Forumu su predstavnici lokalnih institucija, koji u fokusu njihovih radova  imaju oblasti koje su povezane sa imovinom.  Direktor GIZ-a za Kosovo g.James Macbeth, otvorio je forum obaveštavajući učesnike o ciljevima i dostignućima GIZ projekta na Kosovu. Zatim, rukovodioc Projekta upravljanje zemljištem /Katastar g.Guenther Fehlinger zahvalio učesnicima i istakao značaj poboljšanja katastarskih podataka , od vitalnog značaja u poboljšanju sektora nekretnine. Direktor Departmana za nadzor banaka , g.Mentor Geci, predstavio nedavne aktivnosti oko razvoja pravnog okvira za regulisanje hipotekarnih stambenih kredita, kao i druge aktivnosti za stvaranje adekvatnog tržišta za hipotekarne kreditë na Kosovu. Takođe je navedeno da Centralna banka Republike Kosova, u okviru zakonske nadležnosti je posvećena i da će nastaviti da se angažuje na stvaranju modernog zakonodavnog okruženja, kako bi se podržao  razvoj bankarskog sektora i privrede Kosova u oopšte.

 Ostali članovi panela su g.Muhamet Krasniqi iz Kancelarije premijera, g.Murat Meha iz Kosovske katastarske agencije, kao i g. Jakup Fetai, Zamenik direktora Makedonske katastarske agencije i g.Ivan Sojanoviq iz Udruženje banaka Makedonije , koji su predstavili slučaj Makedonije koji se odnosi na dostignuća u oblasti registracije, digitalizacije i distribuciju podataka, kao i uticaj ovog razvoja u efikasnosti  tržišta hipotekarnih kredita u Makedoniji. 

Forum nastavio sa prezentacijom g.William Donovan, Savetnik iz Američkog trezora u Projektu za stambeno finansiranje /naselja podržan od strane  Centralne banke Republike Kosova i Ministarstva financija.  G. Donovan predstavio rad Projekta stambenog  financiranje  u kreiranju i unapređenju pravne infrastrukture za olakšavanje i razvoj tržišta hipotekarnih kredita za stanovanje na Kosovu.  Kao rezultat ovog rada projekta danas je prezentiran i konačni nacrt pravilnika za stambene hipotekarne kredite, koji je u procesu okončanja od strane Centralne banke Republike Kosova.  Ovaj pravilnik se očekuje da uspostavi zdrava pravila za celokupan proces odobravanja i servisiranja stambenih hipotekarnih kredita. 

Takođe, tokom foruma potpisan je memorandum saradnje između Udruženja banaka Kosova i Udruženja osiguranja Kosova , u cilju unapređenja saradnje ovih finansijskih institucija u ovoj oblasti. 

Na zatvaranju ovog Foruma, g.Guenther i g.Geci naglasili potrebu međusobne saradnje, kao preduslov u funkciji ka unapređenju procesa ,  približavanje sa  međunarodnim  principima Evropske unije.