U CBK odrzana medjunarodna koferencija o konkurenciji i bankarski rizik

05/10/2012

Priština, 05 oktobar 2012
Centralna banka Republike Kosova bila je domaćin u organizovanju medjunarodne konfrencije pod nazivom “Konkurencija u odnosu na preuzimanje rizika u bankarskom sektoru zemalja Centralne i Istočne Evrope”, koja je održana danas u Prištini.  Ova Konferencija je okupila veliki broj stručnjaka iz oblasti finansija, guvernera , ministra, bankara i predstavnika kosovskih institucija. Pored guvernera Gërguri, na konferenciji sa svojim izlaganjima doprineli i guverneri centralnih banka Turske, Crne Gore, Makedonije, Albanije i  panelisti iz Trezora SAD i centralnih banaka zemalja poput  Austrije,Turske, Poljske, Hrvatske, Bugarske, Albanije, Makedonije kao i Evropska centralna banka.
Ova konferencija je imala za cilj promovisanje finansijskog sektora zemlje i podstrekivanja debatu o izazovima i dešavanjima u bankarskom sektoru zemalja Centralne i Istočne Evrope , sa posebnim osvrtom na odnos izmedju konkurencije i rizika.  Konferencija  je otvorena uvodnim govorom guvernera Centralne banke Republike Kosova g. Gani Gërguri, koji pozdravljajući prisutne je rekao da bi imali efikasan bankarski sistem potrebno je imati zdravu održivu i efikasnu ekonomiju.  Prema njegovim rečima , Kosovo ima bankarski sistem veoma profitabilan, dobro kapitalizovan i likvidan. On je ovom prilikom izjavio da Kosovo tek što je završio program procene od strane Svetske banke i Medjunarodnog monetarnog fonda, uz napomenu da procene , rezultati i opšte zaključke su pozitivne iz ovog programa , a još više kada se uzme u obzir doba starosti finansijskog sektora i kada uzmemo u obzir da se ovaj sektor počeo razvijati od nule..
Kasnije, reč je dobio ministar finansija g.Bedri Hamza , koji je naglasio da Kosovo i dalje nastavlja da ima bankarski sistem koji nastavlja da podržava ekonomiju zemlje biti ozbiljan pritisak  ekonomskom rastu.  Sve više prema njegovim rečima, banke uprkos krizi u evrozoni i dalje su nastavile kreditiranje bilo domačinstvima ili poslovanju. Ministar je takodje  rekao da CBK je nezavisna institucija i da Vlada dosledno podržava ovu nezavisnost.  To. Prema njegovim rečima svedoči u podršci raznih projekata bilo u oblasti zakonodavstva , kao i u podršci u drugim oblastima kao što je slučaj izgradnji Agencije za osiguranje depozita.  Nacionalne institucije takodje i u buduće će podržavati  CBK u svom razvoju.
Konferencija je održana u tri zasedanja . U prvoj sesiji razradjena je tema “ Izazovi bankarskog sektora u Centralnoj i Istočnoj Evropi“ je predsedavao g. Peter Nicholl, bivši guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine.  Na ovoj sesiji , njihove stavove o izazovima sa kojima se suočavaju bankarski sektori zemalja regiona otkrili su guverner Centralne banke Republike Kosova g.Gani Gërguri, g. Erdem Basci  guverner Centralne banke Republike Turske, g. Ardian Fullani  guverner Banke Albanije, g. Dimitar Bogov guverner Nacionalne banke Republike Makedonije i g. Radoje Zugić guverer Centralne banke Crne Gore.
Ovom prilikom, Guverner Gërguri je ponovno naglasio visoki nivo stabilnosti bankarskog sistema, koji je postignut zahvaljujući odgovornim ponašanjem CBK i finansijskih institucija, ne zaboravljajući značajan doprinos pozitivne perfomanse privrede zemlje u celosti, koje karakteriše kontinuirani ekonomski rast i fiskalnu stabilnost. Govoreći o temi konferencije , guverner Gërguri je naglasio da bi se se izbegle potencijalne negativne efekte konkurencije u bankarskom riziku najveći posao treba da se uradi u fazi licenciranja novih bankarskih institucija ,omogućavajući samo licenciranje onih institucija koje imaju jasnu i obazrivu viziju za njihov rad.
U drugom i trećem zasedanju Konferencije su predstavljeni razni stručnjaci Centralnih banaka  koji su razmenjili svoje stavove i nalaze istraživanja u oblasti konkurencije i bankarskog rizika. U drugoj sednici, kojom je predsedavao g. Reiner Martin, zamenik šefa Departmana za finansijsku procenu Evropske Centralne banke, svojim prezentacijama bili su sledeći panelisti : g. Arben Mustafa, direktor Departmana za finansijsku stabilnost i ekonomsku analizu u CBK; g-dja. Mariya Hake, Departmana za inostrana istraživanja u Centralnoj banci Austrije; g. Bulent Koksal, ekonomista pri Departmanu bankarstva i finansijske institucije u Centralnoj banci Republike Turske; i g-djaj. Silvia Prokopieva Petrov, viši stručnjak Odeljenja za finansijsku stabilnost Bugarske nacionalne banke.
U radu trećeg zasedanja moterator je bio g. Daniel Hardy, savetnik Uprave Austrijsko finansijsko tržište i Medjunarodnog monetarnog fonda. Tokom ove sesije, prezentacije su predstavljene iz sledećih stručnjaka : g. Andrzej Stopczynski, savetnik Narodne banke Poljske; g. Ivan Huljak, savetnik pri Departmanu za finansijsku stabilnost Hrvatske narodne banke; g. Altin Tanku, direktor Departmana za istraživanja banke u banci Albanije;  i g. Aljosha Popovski, asistent guvernera  Narodne banke Republike Makedonije.