Trening za zastitu od falsifikovanog novca

29/06/2010

U svetlu medjusobne saradnje izmedju Kosovske policije (KP) I Centralne Banke Republike Kosova (CBK)  ,i dalje u cilju osiguranja i zastite falsifikovanog  novca u Republici Kosova , Centralni  Komitet falsifikovanog novca  u Republici Kosova (osnovan  11 septembra  2009) organizovao je 29 juna 2010 jedan program  obuke za zastitu od falsifikovanog novca ,program koji je dizajniran za odabrano osoblje finansijskih institucija koji pruzaju usluge u gotovini u Republici Kosova, Trening je organizovan u zgradi CBK.
Otvaranje programa je ucinio zamenik guvernera CBK-g. Gani Gërguri koji izmedju ostalog je naglasio da ovaj program ima veliki znacaj u zastiti falsifikovanog  novca kao i kontinuirane napore i angazovanja koja preuzima Kosovska policija i Centralna Banka Republike Kosova u ovoj oblasti.

U daljem izlaganju rec je dobio  direktor Direkcije za operacije u gotovini  i placanja pri CBK -a g.Jeton Bajrami koji je objasnio ulogu CBK kao nadzorni organ finansijskih institucija u izdavanju pravila i upustva  koje imaju za cilj ocuvanje integriteta  Eura ,  upustva koja se odnose na sve finansijske institucije koje deluju u Republici Kosova i koje su licencirane od CBK-a.   Dalje g.Bajramaj  objasnio mere koje je preduzela CBK  u cilju izbegavanja  falsifikovanih euro  novcanica i kovanog novca  iz opticaja kao i ulogu i funksionisanje  Centralnog Komiteta  analiza falsifikovanog novca u Republici Kosova.

Pravni i proceduralni aspekti koje se odnose na povlacenje  falsifikovanog novca iz prometa  objasnjeno je od rukovodioca Odeljenja protiv falsifikovanog novca  u okviru  Direcije za privredni kriminal Kosovske policije g. Blerim Sylejmani.  Izmedju ostalog  g. Sylejmani pojasnio je ulogu Sektora istrage falsifikovanog novca  i procedure delovanja od finansijskih institucija  u slucaju pojave sumnjivi novca kao falsifikovane.  Dalje g. Sylejmani prikazao je i stanje slucajeva sumnjivih  novca kao falsifikovanih prijavljeni u Kosovskoj policiji  tokom 2009 i prijavljenih slucajeva u tekucoj godini .
Glavni predavac u programu bio je g. Bekim Bajrami, ṡef  sektora  dokumenata i rukopisa pri Centralne Laboratorije  Kriminalistike Kosovske policije (CLKKP) .

U ovom jednodnevnom programu , vise od  70 ucesnika iz razlicitih finansijskih  institucija koji operiraju  na Kosovu, su blisko upoznati sa originalnim karakteristikama novcanica u euro , dolarima i funti kao i aspekte  razlicitih tehnika kao tradicionalne tako I elektronske  falsifikovanja novcanica i kovanog novca kao i mere koje treba preduzeti od strane ovih poslednji za zastitu falsifikovanja novca .