Tregut Bankar të Reublikës së Kosovës i shtohet edhe një bankë