Themelohet Byroja Kosovare e Sigurimit

01/08/2011Në vazhdën e implementimit të Ligjit për Sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, Banka Qendrore  e Republikës  së Kosovës në  bashkëpunim  me  industrinë e sigurimeve të Kosovës  kanë ndërmarrë hapat e duhur lidhur  me  themelimin e  Byrosë Kosovare  të  Sigurimit. Në këtë kontekst, më 01 gusht 2011, të gjitha kompanitë e sigurimit që operojnë në Republikën e Kosovës nënshkruan solemnisht Marrëveshjen e themelimit të  Byrosë  Kosovare  të  Sigurimit.BQK-ja e konsideron këtë si një hap tepër me rëndësi në procesin e aplikimit të Republikës së Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Byrove të Kartonit të Gjelbër.