Objavljene statistike komercijalnih banaka za mesec decembar 2023

24/01/2024

CBK je, prema kalendaru publikacija, objavila statistike komercijalnih banaka za mesec decembar 2023. (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Aktiva komercijalnih banaka u decembru 2023. povećana je za 333,8 miliona evra, ili 5% u odnosu na prethodni mesec, dostigavši ​​vrednost na kraju decembra 2023. godine od 7,54 milijarde evra.

Investicije komercijalnih banaka u inostranstvu (u vidu depozita, hartija od vrednosti i drugih plasmana) zabeležile su povećanje za 165 miliona evra, ili 5,9% u odnosu na prethodni mesec, dostigavši ​​vrednost na kraju decembra 2023. godine od 1,26 milijardi evra.

Bruto krediti u decembru 2023. zabeležili su povećanje za 27,8 miliona evra, ili 0,57% u odnosu na prethodni mesec, dostigavši ​​vrednost na kraju decembra 2023. godine od 4,91 milijardu evra.

Vrednost novih kredita u decembru 2023. iznosila je 193,7 miliona evra.

Depoziti klijenata u decembru 2023. godine zabeležili su rast od 246,5 miliona evra ili 4% u odnosu na prethodni mesec. Od akumulirane vrednosti depozita klijenata od 6,13 milijardi evra na kraju decembra 2023. godine, oko 25% su oročeni depoziti. Po sektorima dominiraju domaćinstva sa oko 66,3% ukupne vrednosti depozita (oko 4,06 milijardi evra).

Vrednost novih depozita u decembru 2023. iznosila je 138,8 miliona evra.

 Odnos kredita i depozita u decembru 2023. godine bio je na nivou od 80,2%.

Ukupni kapital komercijalnih banaka na kraju decembra 2023. dostigao je 863,0 miliona evra. Dok, rezervisanja za kredite su porasla za 2,5 miliona evra ili 13,4% u odnosu na prethodni mesec i dostigla vrednost od 21,26 miliona evra.

Prosečna kamatna stopa na depozite u decembru 2023. iznosila je 3,14% (u novembru 2023. bila je 2,43%). 

Prosečna kamatna stopa na kredit u decembru 2023. iznosila je 6,35% (u novembru 2023. bila je 6,40%). 

Marža kamatne stope u kreditima i depozitima u mesecu decembru 2023. iznosila je 3,2% (u novembru 2023. bila je 3,9%).