Tenderët / Arkiva

......

FTESË PËR KUOTIM

13 gusht 2015
......

Njoftim per anulim

12 tetor 2012
......

Njoftim per kontrate

26 korrik 2012
......

Njoftim

7 qershor 2012
......

Njoftimi kontrate

27 prill 2012
......

Njoftim per anulim

18 prill 2012
......

Njoftim per kontrate

16 shkurt 2012
......

Njoftim për kontratë

13 dhjetor 2011
......

Njoftim për kontratë

24 nëntor 2011
......

Njoftim për kontratë

23 nëntor 2011
......

Njoftim për kontratë

23 nëntor 2011