Takim informues i Guvernatorit Rexhepi për Kryetarin Krasniqi