Takim i Guvernatorit Rexhepi me Presidentin Sejdiu për Raportin vjetor 2009