Takim i Guvernatorit Rexhepi me Kryetarin e Kuvendit z. Krasniqi për Raport vjetor 2009