Takim i Drejtorit të Përgjithshëm të AQBK-së me Drejtorët e Kompanive të Sigurimeve