Svetska banka obećava da će nastaviti projekte za Centralnu banku Kosova

07/11/2016

Guverner Hamza primio je danas na sastanak g-đa. Ellen Goldstein direktor Svetske banke za zapadni Balkan i g-din.Marko Mantovanelli, direktor kancelarije Svetske banke za Republiku Kosova. Guverner je na početku poželeo dobrodošlicu g-đa. Ellen Goldstein i upoznao je o današnjoj svečanosti održanoj povodom inauguracije Centra za kontinuitet rada i zahvalio je na bezrezervnoj podršci koju je dala za izgradnju ovog centra od posebnog značaja . Guverner je takođe upoznao g-đa. Goldstein o aktuelnoj situaciji u finansijskom sektoru u zemlji , koja je procjenjena stabilna i održiva.
Zatim, guverner Hamza i g-đa. Ellen Goldstein razmenili informacije o aktuelnim ekonomskim i finansijskim kretanjima na Kosovu, i razgovarali o višedimenzionalnoj podršci koju Svetska banka nastavlja da obezbedi za ekonomski i institucionalni razvoj Republike Kosova.
G-đa. Ellen Goldstein je potvrdila guverneru Hamza da će Svetska banka i dalje nastaviti da pruža podršku svim oblastima koja su od interesa za razvoj CBK i razvoj finansijskog sektora u celini. Ovom prilikom g-đa. Ellen Goldstein je visoko ocenila saradnju sa Centralnom bankom i svim dostignućima u projektima koje su podržane od tehničke pomoći Svetske banke. Ona je naglasila da je uspeh projekata razvijenih na Kosovu uzet kao model za druge projekte, čestitajući Guverneru za postignuti rad koji radi u razvoju kapaciteta CBK .
Na kraju guverner Hamza i g-đa. Ellen Goldstein su obećali da CBK i Svetska banka neće zaključiti saradnju sa završetkom projekta Centra kontinuiteta , ali da će saradnju proširiti još više u drugim oblastima u budućim projektima. Za doprinos dat njenom radu za razvoj projekta Centra kontinuiteta rada kao i za nastavak podrške Svetske banke , guverner Hamza je dodelio zahvalnicu g-đa. Ellen Goldstein .