Svetska banka obećava nastavak podrške projekta za Centralnu banku Republike Kosova

05/03/2014

Svetska banka obećava nastavak podrške projekta za Centralnu banku Republike Kosova
Guverner Hamza dočekao je danas gospodju Ellen Goldstein direktor  Svetske banke za zapadni Balkan i gospodina  Jan-Peter Olters, direktora kancelarije Svetske banke za Republiku  Kosova. Poželeći dobrodošlicu g-dja. Goldstein i pored najave o trenutnoj situaciji u finansijskom sektoru zemlje koja se procenjuje stabilna i zdrava , Guverner  Hamza je naglasio snažnu podršku Svetske banke u razvoju  CBK , finansijskog sektora,  drugih sektora  i  institucija u našoj  zemlji.
Zatim, Guverner Hamza i G-dja  Ellen Goldstein razmenili su informacije o aktuelnim privrednim i finansijskim kretanjima na Kosovu ,  i raspravljali o multidimenzionalnoj podršci koju Svetska banka nastavlja da pruža u ekonomski i instuticionalni razvoj Republike Kosova.  Guverner  Hamza je obavestio G-dja. Ellen Goldstein  za statut i značaj projekata koje finansira Svetska banka sa fokusom na segmente u okviru projekata za jačanje finansijskog sektora i tržišne infrastrukture.
G-dja . Ellen Goldstein je potvrdila Guverneru  Hamza da će Svetska banka i dalje  nastaviti da pruža podršku svim oblastima koje su od  interesa za razvoj  CBK i za razvoj finansijskog sektora u celini.  U medjuvremenu, G-dja   Goldstein je visoko ocenila saradnju sa Centralnom bankaom i svim dostignućima u projektima koji su podržani od tehničke pomoći Svetske banke.  Ona je naglasila da je uspeh projekata razvijenih na Kosovu kao model za dizajniranje  projekata za druge zemlje.  Na kraju Guverner Hamza i gospodja  Goldstein su obećali da CBK i Svetska banka i dalje će proširiti oblasti saradnje u budućim projektima.