Svetska banka obećava nastavak podrške projekta za Centralnu banku Republike Kosova