Svetska banka investira za poboljšanje finansijske inkluzije u digitalnom dobu

19/11/2019

Finansijska inkluzija u dobu digitalizacije, mere politika koje treba preduzeti u regionalnom kontekstu za unapređenje agende finansijske inkluzije i istovremeno održavanje finansijske stabilnosti, bila je tema razgovora na trećoj sesiji Međunarodne konferencije na visokom nivou u organizaciji CBK u Prištini, na temu "Rizici i mogućnosti u jednom dinamičnom finansijskom sektoru - razvojna perspektiva".

Panelisti su razgovarali o nizu pitanja koja su povezana sa trenutnim zabrinutostima u finansijskom sektoru, polazeći od činjenice da li treba ohrabriti finansijski sektor da bude aktivniji u kreditiranju zaostalijih i nedovoljno opsluženih sektora, da bi se postigao veći uravnoteženiji i sveobuhvataniji razvoj.
Takođe se razgovaralo o ulozi potrošača u povećanju finansijske inkluzije, ulozi koju Agencije za garantovanje kredita treba da imaju u povećanju kreditiranja i finansijske inkluzije, itd.
Panelisti pozvani na treću sesiju bili su: Linda Van Gelder, Peter Kruschel, direktor Direkcije za međunarodne odnose iz Federalnog organa za finansijski nadzor, BaFin, Arton Celina, izvršni direktor, BPB banka, Helmut Wacket, šef divizije, inovacije i integracije tržišta iz Evropske centralne banke, zatim Bertram Wieland iz Deutsche Bundesbank i Silvia Wisniwski, Upravna direktorka Finance in Motion i savetnica za investicije u EFSE.
Na ovoj sesiji razgovarano je o radu Svetske banke na poboljšanju finansijske inkluzije u digitalnom dobu, merama koje treba preduzeti u regionalnom kontekstu za unapređenje agende finansijske inkluzije uz održavanje finansijske stabilnosti.
Panelisti su takođe razgovarali o većom aktiviranju finansijskog sektora u obezbeđivanju pristupa finansijama i kreditiranje ugroženih i nedovoljno opsluženih u cilju postizanja uravnoteženijeg i inkluzivnijeg rasta. 
Takođe je kroz pitanja i odgovore razgovarano o pronalaženju mogućnosti za korist iz zajedničke infrastrukture za elektronski pristup i identifikaciju, kako bi se smanjili troškovi transakcija i povećao njihov obim.