Svečano otvaranje Centra za kontinuitet rada od strane CBK

07/11/2016

(CBK) zajedno sa Svetskom bankom Kancelarija na Kosovu su svečano otvorili u Prizrenu Kancelariju za kontinuitet rada , centar koji omogućava čuvanje podataka . Ovaj centar, osim CBK mogu koristiti i druge institucije za čuvanje podataka, kao i za obuku i razna organizovanja.

Centar za kontinuitet rada je procenjen od izuzetnog značaja za jačanje finansijskog sektora i modernizaciju tržišta . Guverner CBK, Bedri Hamza, zahvaljući Svetsku banku za finansijsku podršku ovog centra , naglasio da rade inauguraciju komponente poslednjeg projekta jačanja finansijskog sektora zajedno sa tržišne infrastrukture. On je dodao da je projekat koji je doprineo jačanju finansijskog sektora. "Projekat je finansiran od strane Svetske banke kredita koji je podržan od strane Ministarstva finansija i ratifikovan u Skupštini Kosova. Ovaj projekat počeo je uz podršku Fonda za osiguranje depozita u osnovnom kapitalu". " To je veoma važna komponenta koja osigurava štediše i garantuje finansijsku stabilnost Kosova, što je jedan od glavnih ciljeva CBK . Zatim da bi se nastavilo sa sistemom poravnanja plaćanja u realnom vremenu , sistem bankarske supervizije zajedno sa statistikom a ovo je poslednja komponenta Centra za kontinuitet rada u vanrednim sizuacijama", naglasio je guverner Hamza.

On je istakao da je predmet velikog značaja i predstavlja projekat od nacionalnog značaja kojeg mogu koristtiti i druge institucije. " Objekat će igrati ulogu i centra za obuku koji će se koristiti za obuku , konferncije i događaje u organizaciji CBK i drugih institucija ", rekao je guverner Hamza. Direktor Kancelarije Svetske banke za Kosovo i Makedoniju , g. Marco Mantovanelli, izjavio da je zadovoljan otvaranjem objekta , rekavši da je ovaj objekat za kontinuitet rada je od velikog značaja za očuvanje podataka u vanrednim i katastrofalnim slučajevima . "Na ovaj način ovaj sektor dostiže do evropskog nivou. Ovaj objekat ima mogućnosti da podrži i druge institucije i istovremeno mogu se održavati razne obuke. Projekat za jačanje finansijskog sektora i modernizaciju tržišta nije poslednji korak podržan od strane Svetske banke, jer je bilo i drugih dostignuća , u 2016 je učinjen uspešan početak automatskog sistema transfera", izjavio je g.Mantovanelli.