Subjekat „Credins Banka Kosovo“ dobija preliminarno odobrenje licence

12/11/2019

Na današnjoj sednici Izvršnog odbora Centralne banke Republike Kosovo izdato je preliminarno odobrenje zahteva subjekta „Credins Banka Kosovo“ za licenciranje kao banka u Republici Kosovo. Zahteva za licenciranje od strane „Credins Banka Kosovo“ koji je podnesen Centralnoj banci ocenjen je pozitivno na osnovu zahteva Zakona o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama i Uredbe o licenciranju banaka i filijala stranih banaka.

Subjekat „Credins Banka Kosovo“ je predvideo da na bankarskom tržištu naše zemlje ponudi niz savremenih bankarskih usluga sa konkurentnim uslovima. Njen osnivač i jedini akcionar je „Credins Banka AD“ iz Albanije, koja posluje od 2003. godine i jedna je od najvećih banaka. 

Tokom narednog perioda, u skladu sa važećim zakonodavstvom subjekat „Credins Banka Kosovo“ treba da ispuni sve utvrđene zakonske uslove za početak njene delatnosti. Shodno tome, afirmativnim zalaganjem Centralne banke oko ispunjavanja ovih uslova, subjekat „Credins Banka Kosovo“ se kvalifikuje za potencijalno dobijanje licence za rad kao nova banka u našoj zemlji, za koje će se javnost biti blagovremeno informisana.