Studenti Američkog univerziteta na Kosovu posetili su Centralnu banku Kosova

05/04/2017

Centralnu banku Republike Kosova danas je posetila grupa studenata iz oblasti ekonomije Američkog univerziteta na Kosovu – (RIT-Kosova). Studente je pozdravio guverner Centralne banke Republike Kosova , g. Bedri Hamza koji je blisko upoznao studente o ulozi i funkcijama CBK u privredi Kosova. Guverner Hamza je govorio o finansijskom sistemu na Kosovu razgovarajući o detaljima finansijskih pokazatelja i privredu u celini . Takođe je govorio o o monetarnoj strukturi na Kosovu fokusirajući se na iskustvo Kosova sa evroizacije ekonomije, izazovima i prednostima .
Studenti su informisani da Centralna banka organizuje studensku praksu i ovo je dobra prilika da se bliže upoznaju sa aktivnostima različitih departmana u CBK.
Takođe, studenti su imali priliku da kroz pitanja pojačaju znanje stečeno iz oblasti ekonomije .