Studentët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Prishtinës njihen me punën dhe rolin e BQK-së

30/03/2017

Banka Qendrore e Kosovës në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Parasë, ka organizuar një ligjëratë me studentët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Me këtë rast zëvendësguvernatori i BQK-së, Fehmi Mehmeti, u ka folur studentëve për rolin, aktivitetet dhe rëndësinë e Bankës Qendrore të Kosovës. Ai tha se misioni i BQK-së është të ruajë stabilitetin financiar, të sigurojë sistem efektiv të pagesave dhe furnizim me para të gatshme.“BQK-ja është një lloj bankieri për bankat komerciale dhe qeverinë, menaxhon furnizimin e vendit me monedha, luan rol në politikat qeveritare, si dhe luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit”, ka theskuar zëvendësguvernatori Mehmeti. Më tutje, ai  theksoi se roli kryesor i BQK-së është që të kontribuojë në zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të Kosovës përmes zhvillimit të tregut financiar. Për më shumë prezantimi i zëvendësguvernatorit Mehmeti. Më pas studentët kanë pasur mundësi që të bëjnë pyetje dhe njëkohëssisht të diskutojnë rreth tyre me zyrtarët e lartë të BQK-së.