Vremenske Serije

SadržajNajnoviji podaciNapomena
MONETARNA FINANSIJSKA STATISTIKA  
  KORPORACIJA FINANSIJSKI  
            Pregled finansijskih korporacijaApril 2024  
Bilans stanja financijske korporacija K4 2023
  DEPOZITNI KORPORACIJA   
            Pregled depozitnih korporacijaApril 2024 
  CENTRALNA BANKA  
            Pregled CBK-aApril 2024  
            Bilans stanja CBK-aApril 2024 
  KOMERCIJALNE BANKE  
            Pregled drugih depozitnih korporacijaApril 2024 
            Bilans stanja drugih depozitnih korporacijaApril 2024  
            Pregled o prihodima DDK-aApril 2024 
            Depoziti na evro u DDKApril 2024  
            Depoziti na ne-evro u DDKApril 2024 
            Krediti u druge depozitne korporacije po orginalnom zrelost April 2024 
            Pozajmice u DDKApril 2024 
            DDK krediti – po dospeću April 2024 
            DDK ulaganja u kredite i depoziteApril 2024 
            Novi krediti DDK-a April 2024 
            Novi depoziti DDK-aApril 2024 
            Krediti DDK – prema ekonomskim sektorimaApril 2024 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na krediteApril 2024 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na depoziteApril 2024 
            Vladine hartije od vrednosti – Kamatne stope i vrednostApril 2024 
            Devizni kursApril 2024 
            Platni sistemApril 2024  
            Mrezha DDK-a i broj zaposlenihApril 2024 
  DRUGIH FINANSIJSKIH KORPORACIJA  
            Bilans Stanja DFKApril 2024  
            Pregled drugih finansijskih korporacijaApril 2024  
  PENZIONI FONDOVI  
            Pregled penzijskih fondovaApril 2024  
       Bilans stanja penzijonih fondovaApril 2024
  OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA  
            Pregled osiguravajucih kompanijaApril 2024  
            Bilancs stanja osigurasijucih drustavaApril 2024  
            Izveštaj o prihodima osiguravajucih kompanijaApril 2024  
            Aktivnost osiguravajucih kompanijaApril 2024  
  MIKROFINANSIJSKIH INSTITUCIJA  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaApril 2024  
            Bilans stanja ostalih finansijskih posrednikaApril 2024  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaApril 2024  
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaApril 2024  
            Krediti ostalih finansijskih posrednika po ekonomskim sektorimaApril 2024  
            Lizing ostalih finansijskih posrednikaApril 2024  
            Aktivnost ostalih finansijskih posrednikaApril 2024                      
            Efektivne kamatne stope ostalih finansijskih posrednikaApril 2024  
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaApril 2024  
  FINANSIJSKI POMOCNA   
            Finansijski pomocna sredstvaNovembar 2020 
            Bilans stanja finansijskih pomocnikaApril 2024  
            Bilans uspeha finansijskih pomocnikaApril 2024  
STATISTIKA SPOLJNE SEKTORA  
   NOMINALNI I REALNI EFEKTIVNI DEVIZNI KURS  
        Nominalni i realni efektivni devizni kursApril 2024  
Platni bilans i pozicija međunarodnih ulaganja  
      Harmonizacija izmedju BP i MIPK4 2023 
PLATNI BILANS  
    Platni bilans – glavne komponenteMart 2024  
      Tekuci racunMart 2024  
        RobaMart 2024  
          Izvoz – prema trgovinskim partnerimaSeptember 2023
          Uvoz – prema trgovinskim partnerimaSeptember 2023
          Izvoz – prema ekonomskim kategorijamaSeptember 2023
          Uvoz – prema ekonomskim kategorijamaSeptember 2023
          Uvoz – prema zemljama i ekonomskim kategorijamaSeptember 2023
          Uvoz – prema glavnim ekonomskim kategorijamaSeptember 2023
        UslugeMart 2024  
Usluge prema zemljama i delatnosti2022
        PrihodiMart 2024  
        Tekuci transferiMart 2024  
          Doznake prema kanalimaApril 2024 P
          Doznake prema zemljamaMart 2024  
        Racun kapitalaMart 2024  
        Finansijski racunMart 2024  
          Strana direktna investicija – prema finansijskim instrumentimaMart 2024  
          Strana direktna investicija – prema sektorimaMart 2024  
          Strana direktna investicija – prema zemljamaMart 2024  
    MEDJUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA (MIP)  
        Medjunarodna investiciona pozicija (MIP)K4 2023 
        Medjunarodna investiciona pozicija po sektorimaK4 2023 
        Sredstva i obaveze MIPK4 2023 
        Strana direktna investicija u Kosovo – prema geografskim kriterijumimaK4 2023 
        Pozicija portfolio investicijeK4 2023 
         Medjunarodne RezerveApril 2024 
   SPOLJNI DUG  
        Neto pozicija spoljnog dugaK4 2023 
        Bruto spoljni dug od kreditoraK4 2023 
        Plan vracanja spoljnog javnog dugaK4 2023 
        Bruto pozicija spoljnog dugaK4 2023 
  
   

Note: In the column „Notes“ statistical tables that contain preliminary data are noted with „(p)“.