Vremenske Serije

SadržajNajnoviji podaciNapomena
MONETARNA FINANSIJSKA STATISTIKA  
  KORPORACIJA FINANSIJSKI  
            Pregled finansijskih korporacijaApril 2022 
Bilans stanja financijske korporacija Decembar 2021
  DEPOZITNI KORPORACIJA   
            Pregled depozitnih korporacijaApril 2022 
  CENTRALNA BANKA  
            Pregled CBK-aApril 2022 
            Bilans stanja CBK-aApril 2022 
  KOMERCIJALNE BANKE  
            Pregled drugih depozitnih korporacijaApril 2022 
            Bilans stanja drugih depozitnih korporacijaApril 2022 
            Pregled o prihodima DDK-aApril 2022 
            Depoziti na evro u DDKApril 2022 
            Depoziti na ne-evro u DDKApril 2022 
            Krediti u druge depozitne korporacije po orginalnom zrelost April 2022 
            Pozajmice u DDKApril 2022 
            DDK krediti – po dospeću April 2022 
            DDK ulaganja u kredite i depoziteApril 2022 
            Novi krediti DDK-a April 2022 
            Novi depoziti DDK-aApril 2022 
            Krediti DDK – prema ekonomskim sektorimaApril 2022 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na krediteApril 2022 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na depoziteApril 2022 
            Vladine hartije od vrednosti – Kamatne stope i vrednostApril 2022 
            Devizni kursApril 2022 
            Platni sistemApril 2022 
            Mrezha DDK-a i broj zaposlenihApril 2022 
  DRUGIH FINANSIJSKIH KORPORACIJA  
            Bilans Stanja DFKApril 2022 
            Pregled drugih finansijskih korporacijaApril 2022 
  PENZIONI FONDOVI  
            Pregled penzijskih fondovaApril 2022 
       Bilans stanja penzijonih fondovaApril 2022
  OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA  
            Pregled osiguravajucih kompanijaApril 2022 
            Bilancs stanja osigurasijucih drustavaApril 2022 
            Izveštaj o prihodima osiguravajucih kompanijaApril 2022 
            Aktivnost osiguravajucih kompanijaApril 2022 
  MIKROFINANSIJSKIH INSTITUCIJA  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaApril 2022 
            Bilans stanja ostalih finansijskih posrednikaApril 2022 
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaApril 2022 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaApril 2022 
            Krediti ostalih finansijskih posrednika po ekonomskim sektorimaApril 2022 
            Lizing ostalih finansijskih posrednikaApril 2022 
            Aktivnost ostalih finansijskih posrednikaApril 2022                     
            Efektivne kamatne stope ostalih finansijskih posrednikaApril 2022 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaApril 2022 
  FINANSIJSKI POMOCNA   
            Finansijski pomocna sredstvaDecembar 2021 
            Bilans stanja finansijskih pomocnikaApril 2022 
            Bilans uspeha finansijskih pomocnikaApril 2022 
STATISTIKA SPOLJNE SEKTORA  
   NOMINALNI I REALNI EFEKTIVNI DEVIZNI KURS  
        Nominalni i realni efektivni devizni kursApril 2022 
Platni bilans i pozicija međunarodnih ulaganja  
      Harmonizacija izmedju BP i MIPK4 2021 
PLATNI BILANS  
    Platni bilans – glavne komponenteFebruar 2022 
      Tekuci racunFebruar 2022 
        RobaFebruar 2022 
          Izvoz – prema trgovinskim partnerimaApril 2022 
          Uvoz – prema trgovinskim partnerimaApril 2022 
          Izvoz – prema ekonomskim kategorijamaApril 2022 
          Uvoz – prema ekonomskim kategorijamaApril 2022 
          Uvoz – prema zemljama i ekonomskim kategorijamaApril 2022 
          Uvoz – prema glavnim ekonomskim kategorijamaApril 2022 
        UslugeFebruar 2022  
Usluge prema zemljama i delatnosti2020
        PrihodiFebruar 2022  
        Tekuci transferiFebruar 2022  
          Doznake prema kanalimaFebruar 2022  (p)
          Doznake prema zemljama K4 2021 
        Racun kapitalaFebruar 2022  
        Finansijski racunFebruar 2022  
          Strana direktna investicija – prema finansijskim instrumentimaFebruar 2022  
          Strana direktna investicija – prema sektorimaFebruar 2022 
          Strana direktna investicija – prema zemljamaFebruar 2022  
    MEDJUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA (MIP)  
        Medjunarodna investiciona pozicija (MIP)K4 2021 
        Medjunarodna investiciona pozicija po sektorimaK4 2021 
        Sredstva i obaveze MIPK4 2021 
        Strana direktna investicija u Kosovo – prema geografskim kriterijumimaK4 2021 
        Pozicija portfolio investicijeK4 2021 
         Medjunarodne RezerveApril 2022 
   SPOLJNI DUG  
        Neto pozicija spoljnog dugaK4 2021 
        Bruto spoljni dug od kreditoraK4 2021 
        Plan vracanja spoljnog javnog dugaK4 2021 
        Bruto pozicija spoljnog dugaK4 2021 
  
   

Note: In the column „Notes“ statistical tables that contain preliminary data are noted with „(p)“.