Vremenske Serije

SadržajNajnoviji podaciNapomena
MONETARNA FINANSIJSKA STATISTIKA  
  KORPORACIJA FINANSIJSKI  
            Pregled finansijskih korporacijaMarta 2023  
Bilans stanja financijske korporacija Decembar 2022
  DEPOZITNI KORPORACIJA   
            Pregled depozitnih korporacijaApril 2023  
  CENTRALNA BANKA  
            Pregled CBK-aApril 2023  
            Bilans stanja CBK-aApril 2023  
  KOMERCIJALNE BANKE  
            Pregled drugih depozitnih korporacijaApril 2023  
            Bilans stanja drugih depozitnih korporacijaApril 2023  
            Pregled o prihodima DDK-aApril 2023  
            Depoziti na evro u DDKApril 2023  
            Depoziti na ne-evro u DDKApril 2023  
            Krediti u druge depozitne korporacije po orginalnom zrelost April 2023  
            Pozajmice u DDKApril 2023  
            DDK krediti – po dospeću April 2023  
            DDK ulaganja u kredite i depoziteApril 2023  
            Novi krediti DDK-a April 2023  
            Novi depoziti DDK-aApril 2023  
            Krediti DDK – prema ekonomskim sektorimaApril 2023  
            Efektivne kamatne stope DDK-a na krediteApril 2023  
            Efektivne kamatne stope DDK-a na depoziteApril 2023  
            Vladine hartije od vrednosti – Kamatne stope i vrednostApril 2023  
            Devizni kursApril 2023 
            Platni sistemApril 2023  
            Mrezha DDK-a i broj zaposlenihApril 2023  
  DRUGIH FINANSIJSKIH KORPORACIJA  
            Bilans Stanja DFKApril 2023  
            Pregled drugih finansijskih korporacijaApril 2023  
  PENZIONI FONDOVI  
            Pregled penzijskih fondovaApril 2023  
       Bilans stanja penzijonih fondovaApril 2023
  OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA  
            Pregled osiguravajucih kompanijaApril 2023  
            Bilancs stanja osigurasijucih drustavaApril 2023  
            Izveštaj o prihodima osiguravajucih kompanijaApril 2023  
            Aktivnost osiguravajucih kompanijaApril 2023  
  MIKROFINANSIJSKIH INSTITUCIJA  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaApril 2023  
            Bilans stanja ostalih finansijskih posrednikaApril 2023  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaApril 2023  
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaApril 2023  
            Krediti ostalih finansijskih posrednika po ekonomskim sektorimaApril 2023  
            Lizing ostalih finansijskih posrednikaApril 2023  
            Aktivnost ostalih finansijskih posrednikaApril 2023                      
            Efektivne kamatne stope ostalih finansijskih posrednikaApril 2023  
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaApril 2023  
  FINANSIJSKI POMOCNA   
            Finansijski pomocna sredstvaNovembar 2020 
            Bilans stanja finansijskih pomocnikaApril 2023  
            Bilans uspeha finansijskih pomocnikaApril 2023  
STATISTIKA SPOLJNE SEKTORA  
   NOMINALNI I REALNI EFEKTIVNI DEVIZNI KURS  
        Nominalni i realni efektivni devizni kursApril 2023 
Platni bilans i pozicija međunarodnih ulaganja  
      Harmonizacija izmedju BP i MIPK3 2022 
PLATNI BILANS  
    Platni bilans – glavne komponenteMarta 2023 
      Tekuci racunMarta 2023 
        RobaMarta 2023 
          Izvoz – prema trgovinskim partnerimaMarta 2023
          Uvoz – prema trgovinskim partnerimaMarta 2023
          Izvoz – prema ekonomskim kategorijamaMarta 2023
          Uvoz – prema ekonomskim kategorijamaMarta 2023
          Uvoz – prema zemljama i ekonomskim kategorijamaMarta 2023
          Uvoz – prema glavnim ekonomskim kategorijamaMarta 2023
        UslugeMarta 2023 
Usluge prema zemljama i delatnosti2020
        PrihodiMarta 2023 
        Tekuci transferiMarta 2023 
          Doznake prema kanalimaApril 2023 P
          Doznake prema zemljama K1 2023 
        Racun kapitalaMarta 2023 
        Finansijski racunMarta 2023 
          Strana direktna investicija – prema finansijskim instrumentimaMarta 2023  
          Strana direktna investicija – prema sektorimaMarta 2023 
          Strana direktna investicija – prema zemljamaMarta 2023 
    MEDJUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA (MIP)  
        Medjunarodna investiciona pozicija (MIP)K4 2022 
        Medjunarodna investiciona pozicija po sektorimaK4 2022 
        Sredstva i obaveze MIPK4 2022 
        Strana direktna investicija u Kosovo – prema geografskim kriterijumimaK34 2022 
        Pozicija portfolio investicijeK4 2022 
         Medjunarodne RezerveApril 2023 
   SPOLJNI DUG  
        Neto pozicija spoljnog dugaK4 2022 
        Bruto spoljni dug od kreditoraK4 2022 
        Plan vracanja spoljnog javnog dugaK4 2022 
        Bruto pozicija spoljnog dugaK4 2022 
  
   

Note: In the column „Notes“ statistical tables that contain preliminary data are noted with „(p)“.