Vremenske Serije

SadržajNajnoviji podaciNapomena
MONETARNA FINANSIJSKA STATISTIKA  
  KORPORACIJA FINANSIJSKI  
            Pregled finansijskih korporacijaSeptembar 2020 
  DEPOZITNI KORPORACIJA   
            Pregled depozitnih korporacijaOktobar 2020 
  CENTRALNA BANKA  
            Pregled CBK-aOktobar 2020 
            Bilans stanja CBK-aOktobar 2020 
  KOMERCIJALNE BANKE  
            Pregled drugih depozitnih korporacijaOktobar 2020 
            Bilans stanja drugih depozitnih korporacijaOktobar  2020 
            Pregled o prihodima DDK-aOktobar  2020 
            Depoziti na evro u DDKOktobar  2020 
            Depoziti na ne-evro u DDKOktobar  2020 
            Krediti u druge depozitne korporacije po orginalnom zrelost Oktobar 2020 
            Pozajmice u DDKOktobar 2020 
            DDK krediti – po dospeću Oktobar  2020 
            DDK ulaganja u kredite i depoziteOktobar  2020 
            Novi krediti DDK-a Oktobar  2020 
            Novi depoziti DDK-aOktobar  2020 
            Krediti DDK – prema ekonomskim sektorimaOktobar  2020 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na krediteOktobar  2020 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na depoziteOktobar  2020 
            Vladine hartije od vrednosti – Kamatne stope i vrednostOktobar  2020 
            Devizni kursNovembra 2020 
            Platni sistemSeptembar 2020 
            Mreža DDK-a i broj zaposlenihOktobar 2020 
  DRUGIH FINANSIJSKIH KORPORACIJA  
            Bilans Stanja DFKSeptembar 2020 
            Pregled drugih finansijskih korporacijaSeptembar 2020 
  PENZIONI FONDOVI  
            Pregled penzijskih fondovaSeptembar 2020 
  OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA  
            Pregled osiguravajucih kompanijaOktobar  2020 
            Bilancs stanja osigurasijucih drustavaOktobar 2020 
            Izveštaj o prihodima osiguravajucih kompanijaOktobar 2020 
            Aktivnost osiguravajucih kompanijaOktobar   2020 
  MIKROFINANSIJSKIH INSTITUCIJA  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Bilans stanja ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Krediti ostalih finansijskih posrednika po ekonomskim sektorimaOktobar 2020 
            Lizing ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Aktivnost ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020                     
            Efektivne kamatne stope ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
  FINANSIJSKI POMOCNA   
            Finansijski pomocna sredstvaSeptembar 2020 
            Bilans stanja finansijskih pomocnikaOktobar 2020 
            Bilans uspeha finansijskih pomocnikaOktobar  2020 
STATISTIKA SPOLJNE SEKTORA  
   NOMINALNI I REALNI EFEKTIVNI DEVIZNI KURS  
        Nominalni i realni efektivni devizni kursOktobar  2020 
Platni bilans i pozicija međunarodnih ulaganja  
      Harmonizacija izmedju BP i MIPK2 2020 
PLATNI BILANS  
    Platni bilans – glavne komponenteSeptembar 2020 
      Tekuci racunSeptembar 2020 
        RobaSeptembar 2020 
          Izvoz – prema trgovinskim partnerimaOktobar 2020 
          Uvoz – prema trgovinskim partnerimaOktobar  2020 
          Izvoz – prema ekonomskim kategorijamaOktobar  2020 
          Uvoz – prema ekonomskim kategorijamaOktobar  2020 
          Uvoz – prema zemljama i ekonomskim kategorijamaOktobar  2020 
          Uvoz – prema glavnim ekonomskim kategorijamaOktobar 2020 
        UslugeSeptembar 2020 
        PrihodiSeptembar 2020 
        Tekuci transferiSeptembar 2020 
          Doznake prema kanalimaOktobar 2020 
          Doznake prema zemljamaTM3 2020 
        Racun kapitalaSeptembar 2020 
        Finansijski racunSeptembar 2020 
          Strana direktna investicija – prema finansijskim instrumentimaSeptembar 2020 
          Strana direktna investicija – prema sektorimaSeptembar 2020 
          Strana direktna investicija – prema zemljamaSeptembar 2020 
    MEDJUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA (MIP)  
        Medjunarodna investiciona pozicija (MIP)K2 2020 
        Medjunarodna investiciona pozicija po sektorimaK2 2020 
        Sredstva i obaveze MIPK2 2020 
        Strana direktna investicija u Kosovo – prema geografskim kriterijumimaK2 2020 
        Pozicija portfolio investicijeK2 2020 
         Medjunarodne RezerveOctobar 2020 
   SPOLJNI DUG  
        Neto pozicija spoljnog dugaK2 2020 
        Bruto spoljni dug od kreditoraK2 2020 
        Plan vracanja spoljnog javnog dugaK2 2020 
        Bruto pozicija spoljnog dugaK2 2020 
   
   

Note: In the column „Notes“ statistical tables that contain preliminary data are noted with „(p)“.