Vremenske Serije

SadržajNajnoviji podaciNapomena
MONETARNA FINANSIJSKA STATISTIKA  
  KORPORACIJA FINANSIJSKI  
            Pregled finansijskih korporacijaJune 2022 
Bilans stanja financijske korporacija June 2021
  DEPOZITNI KORPORACIJA   
            Pregled depozitnih korporacijaJuly 2022 
  CENTRALNA BANKA  
            Pregled CBK-aAugust 2022 
            Bilans stanja CBK-aAugust 2022 
  KOMERCIJALNE BANKE  
            Pregled drugih depozitnih korporacijaAugust 2022 
            Bilans stanja drugih depozitnih korporacijaAugust 2022 
            Pregled o prihodima DDK-aAugust 2022 
            Depoziti na evro u DDKAugust 2022 
            Depoziti na ne-evro u DDKAugust 2022 
            Krediti u druge depozitne korporacije po orginalnom zrelost August 2022 
            Pozajmice u DDKAugust 2022 
            DDK krediti – po dospeću August 2022 
            DDK ulaganja u kredite i depoziteAugust 2022 
            Novi krediti DDK-a August 2022 
            Novi depoziti DDK-aAugust 2022 
            Krediti DDK – prema ekonomskim sektorimaAugust 2022 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na krediteAugust 2022 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na depoziteAugust 2022 
            Vladine hartije od vrednosti – Kamatne stope i vrednostAugust 2022 
            Devizni kursAugust 2022 
            Platni sistemAugust 2022 
            Mrezha DDK-a i broj zaposlenihAugust 2022 
  DRUGIH FINANSIJSKIH KORPORACIJA  
            Bilans Stanja DFKJuly 2022 
            Pregled drugih finansijskih korporacijaJuly 2022 
  PENZIONI FONDOVI  
            Pregled penzijskih fondovaJuly 2022 
       Bilans stanja penzijonih fondovaJuly 2022
  OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA  
            Pregled osiguravajucih kompanijaJuly 2022 
            Bilancs stanja osigurasijucih drustavaJuly 2022 
            Izveštaj o prihodima osiguravajucih kompanijaJuly 2022 
            Aktivnost osiguravajucih kompanijaJuly 2022 
  MIKROFINANSIJSKIH INSTITUCIJA  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaJuly 2022 
            Bilans stanja ostalih finansijskih posrednikaJuly 2022 
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaJuly 2022 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaJuly 2022 
            Krediti ostalih finansijskih posrednika po ekonomskim sektorimaJuly 2022 
            Lizing ostalih finansijskih posrednikaJuly 2022 
            Aktivnost ostalih finansijskih posrednikaJuly 2022                     
            Efektivne kamatne stope ostalih finansijskih posrednikaJuly 2022 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaJuly 2022 
  FINANSIJSKI POMOCNA   
            Finansijski pomocna sredstvaDecembar 2021 
            Bilans stanja finansijskih pomocnikaJuly 2022 
            Bilans uspeha finansijskih pomocnikaJuly 2022 
STATISTIKA SPOLJNE SEKTORA  
   NOMINALNI I REALNI EFEKTIVNI DEVIZNI KURS  
        Nominalni i realni efektivni devizni kursAugust 2022 
Platni bilans i pozicija međunarodnih ulaganja  
      Harmonizacija izmedju BP i MIPK1 2022 
PLATNI BILANS  
    Platni bilans – glavne komponenteJuly 2022 
      Tekuci racunJuly 2022 
        RobaJuly 2022 
          Izvoz – prema trgovinskim partnerimaAugust 2022 
          Uvoz – prema trgovinskim partnerimaAugust 2022 
          Izvoz – prema ekonomskim kategorijamaAugust 2022 
          Uvoz – prema ekonomskim kategorijamaAugust 2022 
          Uvoz – prema zemljama i ekonomskim kategorijamaAugust 2022 
          Uvoz – prema glavnim ekonomskim kategorijamaAugust 2022 
        UslugeJuly 2022  
Usluge prema zemljama i delatnosti2020
        PrihodiJune 2022  
        Tekuci transferiJune 2022  
          Doznake prema kanalimaJuly 2022  (p)
          Doznake prema zemljama K2 2022 
        Racun kapitalaJuly 2022  
        Finansijski racunJuly 2022  
          Strana direktna investicija – prema finansijskim instrumentimaJuly 2022  
          Strana direktna investicija – prema sektorimaJune 2022 
          Strana direktna investicija – prema zemljamaJune 2022  
    MEDJUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA (MIP)  
        Medjunarodna investiciona pozicija (MIP)K2 2022 
        Medjunarodna investiciona pozicija po sektorimaK2 2022 
        Sredstva i obaveze MIPK2 2022 
        Strana direktna investicija u Kosovo – prema geografskim kriterijumimaK2 2022 
        Pozicija portfolio investicijeK2 2022 
         Medjunarodne RezerveAugust 2022 
   SPOLJNI DUG  
        Neto pozicija spoljnog dugaK2 2022 
        Bruto spoljni dug od kreditoraK2 2022 
        Plan vracanja spoljnog javnog dugaK2 2022 
        Bruto pozicija spoljnog dugaK2 2022 
  
   

Note: In the column „Notes“ statistical tables that contain preliminary data are noted with „(p)“.