Vremenske Serije

SadržajNajnoviji podaciNapomena
MONETARNA FINANSIJSKA STATISTIKA  
  KORPORACIJA FINANSIJSKI  
            Pregled finansijskih korporacijaDecembar 2022  
Bilans stanja financijske korporacija Septembar 2021
  DEPOZITNI KORPORACIJA   
            Pregled depozitnih korporacijaDecembar 2022  
  CENTRALNA BANKA  
            Pregled CBK-aDecembar 2022  
            Bilans stanja CBK-aDecembar 2022  
  KOMERCIJALNE BANKE  
            Pregled drugih depozitnih korporacijaDecembar 2022  
            Bilans stanja drugih depozitnih korporacijaDecembar 2022  
            Pregled o prihodima DDK-aDecembar 2022  
            Depoziti na evro u DDKDecembar 2022  
            Depoziti na ne-evro u DDKDecembar 2022  
            Krediti u druge depozitne korporacije po orginalnom zrelost Decembar 2022  
            Pozajmice u DDKDecembar 2022  
            DDK krediti – po dospeću Decembar 2022  
            DDK ulaganja u kredite i depoziteDecembar 2022  
            Novi krediti DDK-a Decembar 2022  
            Novi depoziti DDK-aDecembar 2022  
            Krediti DDK – prema ekonomskim sektorimaDecembar 2022  
            Efektivne kamatne stope DDK-a na krediteDecembar 2022  
            Efektivne kamatne stope DDK-a na depoziteDecembar 2022  
            Vladine hartije od vrednosti – Kamatne stope i vrednostDecembar 2022  
            Devizni kursDecembar 2022 
            Platni sistemDecembar 2022  
            Mrezha DDK-a i broj zaposlenihDecembar 2022  
  DRUGIH FINANSIJSKIH KORPORACIJA  
            Bilans Stanja DFKDecembar 2022  
            Pregled drugih finansijskih korporacijaDecembar 2022  
  PENZIONI FONDOVI  
            Pregled penzijskih fondovaDecembar 2022  
       Bilans stanja penzijonih fondovaDecembar 2022
  OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA  
            Pregled osiguravajucih kompanijaDecembar 2022  
            Bilancs stanja osigurasijucih drustavaDecembar 2022  
            Izveštaj o prihodima osiguravajucih kompanijaDecembar 2022  
            Aktivnost osiguravajucih kompanijaDecembar 2022  
  MIKROFINANSIJSKIH INSTITUCIJA  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaDecembar 2022  
            Bilans stanja ostalih finansijskih posrednikaDecembar 2022  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaDecembar 2022  
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaDecembar 2022  
            Krediti ostalih finansijskih posrednika po ekonomskim sektorimaDecembar 2022  
            Lizing ostalih finansijskih posrednikaDecembar 2022  
            Aktivnost ostalih finansijskih posrednikaDecembar 2022                      
            Efektivne kamatne stope ostalih finansijskih posrednikaDecembar 2022  
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaDecembar 2022  
  FINANSIJSKI POMOCNA   
            Finansijski pomocna sredstvaOctobar 2020 
            Bilans stanja finansijskih pomocnikaDecembar 2022  
            Bilans uspeha finansijskih pomocnikaDecembar 2022  
STATISTIKA SPOLJNE SEKTORA  
   NOMINALNI I REALNI EFEKTIVNI DEVIZNI KURS  
        Nominalni i realni efektivni devizni kursDecembar 2022  
Platni bilans i pozicija međunarodnih ulaganja  
      Harmonizacija izmedju BP i MIPK3 2022 
PLATNI BILANS  
    Platni bilans – glavne komponenteOctobar 2022 
      Tekuci racunOctobar 2022 
        RobaOctobar 2022 
          Izvoz – prema trgovinskim partnerimaNovembar 2022
          Uvoz – prema trgovinskim partnerimaNovembar 2022
          Izvoz – prema ekonomskim kategorijamaNovembar 2022
          Uvoz – prema ekonomskim kategorijamaNovembar 2022
          Uvoz – prema zemljama i ekonomskim kategorijamaNovembar 2022
          Uvoz – prema glavnim ekonomskim kategorijamaNovembar 2022
        UslugeOctobar 2022  
Usluge prema zemljama i delatnosti2020
        PrihodiOctober 2022  
        Tekuci transferiOctober 2022  
          Doznake prema kanalimaNovembar 2022 P
          Doznake prema zemljama K3 2022 
        Racun kapitalaOctober 2022  
        Finansijski racunOctober 2022  
          Strana direktna investicija – prema finansijskim instrumentimaOctober 2022  
          Strana direktna investicija – prema sektorimaOctober 2022 
          Strana direktna investicija – prema zemljamaOctober 2022  
    MEDJUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA (MIP)  
        Medjunarodna investiciona pozicija (MIP)K3 2022 
        Medjunarodna investiciona pozicija po sektorimaK3 2022 
        Sredstva i obaveze MIPK3 2022 
        Strana direktna investicija u Kosovo – prema geografskim kriterijumimaK3 2022 
        Pozicija portfolio investicijeK3 2022 
         Medjunarodne RezerveDecembar 2022  
   SPOLJNI DUG  
        Neto pozicija spoljnog dugaK3 2022 
        Bruto spoljni dug od kreditoraK3 2022 
        Plan vracanja spoljnog javnog dugaK3 2022 
        Bruto pozicija spoljnog dugaK3 2022 
  
   

Note: In the column „Notes“ statistical tables that contain preliminary data are noted with „(p)“.