Vremenske Serije

SadržajNajnoviji podaciNapomena
MONETARNA FINANSIJSKA STATISTIKA  
  KORPORACIJA FINANSIJSKI  
            Pregled finansijskih korporacijaJanuar 2021 
  DEPOZITNI KORPORACIJA   
            Pregled depozitnih korporacijaJanuar 2021 
  CENTRALNA BANKA  
            Pregled CBK-aJanuar 2021 
            Bilans stanja CBK-aJanuar 2021 
  KOMERCIJALNE BANKE  
            Pregled drugih depozitnih korporacijaJanuar 2021 
            Bilans stanja drugih depozitnih korporacijaJanuar 2021 
            Pregled o prihodima DDK-aJanuar 2021 
            Depoziti na evro u DDKJanuar 2021 
            Depoziti na ne-evro u DDKJanuar 2021 
            Krediti u druge depozitne korporacije po orginalnom zrelost Januar 2021 
            Pozajmice u DDKJanuar 2021 
            DDK krediti – po dospeću Januar 2021 
            DDK ulaganja u kredite i depoziteJanuar  2021 
            Novi krediti DDK-a Januar 2021 
            Novi depoziti DDK-aJanuar 2021 
            Krediti DDK – prema ekonomskim sektorimaJanuar 2021 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na krediteJanuar 2021 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na depoziteJanuar 2021 
            Vladine hartije od vrednosti – Kamatne stope i vrednostJanuar 2021 
            Devizni kursFebruary 2021 
            Platni sistemJanuar 2021 
            Mrezha DDK-a i broj zaposlenihJanuar 2021 
  DRUGIH FINANSIJSKIH KORPORACIJA  
            Bilans Stanja DFKJanuar 2021 
            Pregled drugih finansijskih korporacijaJanuar 2021 
  PENZIONI FONDOVI  
            Pregled penzijskih fondovaJanuar 2021 
       Bilans stanja penzijonih fondovaDecembar 2020
  OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA  
            Pregled osiguravajucih kompanijaJanuar 2021 
            Bilancs stanja osigurasijucih drustavaJanuar 2021 
            Izveštaj o prihodima osiguravajucih kompanijaJanuara 2021 
            Aktivnost osiguravajucih kompanijaJanuar 2021 
  MIKROFINANSIJSKIH INSTITUCIJA  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaJanuar 2021 
            Bilans stanja ostalih finansijskih posrednikaJanuar 2021 
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaJanuar 2021 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaJanuar 2021 
            Krediti ostalih finansijskih posrednika po ekonomskim sektorimaJanuar 2021 
            Lizing ostalih finansijskih posrednikaJanuar 2021 
            Aktivnost ostalih finansijskih posrednikaJanuar 2021                     
            Efektivne kamatne stope ostalih finansijskih posrednikaJanuar 2021 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaJanuar 2021 
  FINANSIJSKI POMOCNA   
            Finansijski pomocna sredstvaSeptembar 2020 
            Bilans stanja finansijskih pomocnikaJanuar 2021 
            Bilans uspeha finansijskih pomocnikaJanuar 2021 
STATISTIKA SPOLJNE SEKTORA  
   NOMINALNI I REALNI EFEKTIVNI DEVIZNI KURS  
        Nominalni i realni efektivni devizni kursJanuar 2021 
Platni bilans i pozicija međunarodnih ulaganja  
      Harmonizacija izmedju BP i MIPK3 2020 
PLATNI BILANS  
    Platni bilans – glavne komponenteDecembar  2020 
      Tekuci racunDecembar  2020 
        RobaDecembar  2020 
          Izvoz – prema trgovinskim partnerimaJanuar 2021 
          Uvoz – prema trgovinskim partnerimaJanuar 2021 
          Izvoz – prema ekonomskim kategorijamaJanuar 2021 
          Uvoz – prema ekonomskim kategorijamaJanuar 2021 
          Uvoz – prema zemljama i ekonomskim kategorijamaJanuar 2021 
          Uvoz – prema glavnim ekonomskim kategorijamaDecembar 2020 
        UslugeDecembar  2020 
        PrihodiDecembar  2020 
        Tekuci transferiDecembar  2020 
          Doznake prema kanalimaDecembar 2020 
          Doznake prema zemljamaK4 2020 
        Racun kapitalaDecembar  2020 
        Finansijski racunDecembar  2020 
          Strana direktna investicija – prema finansijskim instrumentimaDecembar  2020 
          Strana direktna investicija – prema sektorimaDecembar  2020 
          Strana direktna investicija – prema zemljamaDecembar  2020 
    MEDJUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA (MIP)  
        Medjunarodna investiciona pozicija (MIP)K3 2020 
        Medjunarodna investiciona pozicija po sektorimaK3 2020 
        Sredstva i obaveze MIPK3 2020 
        Strana direktna investicija u Kosovo – prema geografskim kriterijumimaK3 2020 
        Pozicija portfolio investicijeK3 2020 
         Medjunarodne RezerveJanuar 2021 
   SPOLJNI DUG  
        Neto pozicija spoljnog dugaK3 2020 
        Bruto spoljni dug od kreditoraK3 2020 
        Plan vracanja spoljnog javnog dugaK3 2020 
        Bruto pozicija spoljnog dugaK3 2020 
   
   

Note: In the column „Notes“ statistical tables that contain preliminary data are noted with „(p)“.