Vremenske Serije

SadržajNajnoviji podaciNapomena
MONETARNA FINANSIJSKA STATISTIKA  
  KORPORACIJA FINANSIJSKI  
            Pregled finansijskih korporacijaMart 2021 
  DEPOZITNI KORPORACIJA   
            Pregled depozitnih korporacijaMart 2021 
  CENTRALNA BANKA  
            Pregled CBK-aMart 2021 
            Bilans stanja CBK-aMart 2021 
  KOMERCIJALNE BANKE  
            Pregled drugih depozitnih korporacijaMart 2021 
            Bilans stanja drugih depozitnih korporacijaMart 2021 
            Pregled o prihodima DDK-aMart 2021 
            Depoziti na evro u DDKMart 2021 
            Depoziti na ne-evro u DDKMart 2021 
            Krediti u druge depozitne korporacije po orginalnom zrelost Mart 2021 
            Pozajmice u DDKMart 2021 
            DDK krediti – po dospeću Mart 2021 
            DDK ulaganja u kredite i depoziteMart  2021 
            Novi krediti DDK-a Mart 2021 
            Novi depoziti DDK-aMart 2021 
            Krediti DDK – prema ekonomskim sektorimaMart 2021 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na krediteMart 2021 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na depoziteMart 2021 
            Vladine hartije od vrednosti – Kamatne stope i vrednostMart 2021 
            Devizni kursApril 2021 
            Platni sistemMart 2021 
            Mrezha DDK-a i broj zaposlenihMart 2021 
  DRUGIH FINANSIJSKIH KORPORACIJA  
            Bilans Stanja DFKMart 2021 
            Pregled drugih finansijskih korporacijaMart 2021 
  PENZIONI FONDOVI  
            Pregled penzijskih fondovaMart 2021 
       Bilans stanja penzijonih fondovaMart 2021
  OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA  
            Pregled osiguravajucih kompanijaMart 2021 
            Bilancs stanja osigurasijucih drustavaMart 2021 
            Izveštaj o prihodima osiguravajucih kompanijaMart 2021 
            Aktivnost osiguravajucih kompanijaMart 2021 
  MIKROFINANSIJSKIH INSTITUCIJA  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaMart 2021 
            Bilans stanja ostalih finansijskih posrednikaMart 2021 
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaMart 2021 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaMart 2021 
            Krediti ostalih finansijskih posrednika po ekonomskim sektorimaMart 2021 
            Lizing ostalih finansijskih posrednikaMart 2021 
            Aktivnost ostalih finansijskih posrednikaMart 2021                     
            Efektivne kamatne stope ostalih finansijskih posrednikaMart 2021 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaMart 2021 
  FINANSIJSKI POMOCNA   
            Finansijski pomocna sredstvaJune 2020 
            Bilans stanja finansijskih pomocnikaMart 2021 
            Bilans uspeha finansijskih pomocnikaMart 2021 
STATISTIKA SPOLJNE SEKTORA  
   NOMINALNI I REALNI EFEKTIVNI DEVIZNI KURS  
        Nominalni i realni efektivni devizni kursFebruar 2021 
Platni bilans i pozicija međunarodnih ulaganja  
      Harmonizacija izmedju BP i MIPK3 2020 
PLATNI BILANS  
    Platni bilans – glavne komponenteFebruar  2021 
      Tekuci racunFebruar  2021 
        RobaFebruar  2021 
          Izvoz – prema trgovinskim partnerimaFebruar 2021 
          Uvoz – prema trgovinskim partnerimaFebruar 2021 
          Izvoz – prema ekonomskim kategorijamaFebruar 2021 
          Uvoz – prema ekonomskim kategorijamaFebruar 2021 
          Uvoz – prema zemljama i ekonomskim kategorijamaFebruar 2021 
          Uvoz – prema glavnim ekonomskim kategorijamaFebruar 2020 
        UslugeFebruar  2021 
        PrihodiFebruar  2021 
        Tekuci transferiFebruar  2021 
          Doznake prema kanalimaFebruar  2021 
          Doznake prema zemljamaK4 2020 
        Racun kapitalaFebruar  2021 
        Finansijski racunFebruar  2021 
          Strana direktna investicija – prema finansijskim instrumentimaFebruar  2021 
          Strana direktna investicija – prema sektorimaFebruar  2021 
          Strana direktna investicija – prema zemljamaFebruar  2021 
    MEDJUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA (MIP)  
        Medjunarodna investiciona pozicija (MIP)K4 2020 
        Medjunarodna investiciona pozicija po sektorimaK4 2020 
        Sredstva i obaveze MIPK4 2020 
        Strana direktna investicija u Kosovo – prema geografskim kriterijumimaK4 2020 
        Pozicija portfolio investicijeK3 2020 
         Medjunarodne RezerveMarta 2021 
   SPOLJNI DUG  
        Neto pozicija spoljnog dugaK4 2020 
        Bruto spoljni dug od kreditoraK4 2020 
        Plan vracanja spoljnog javnog dugaK4 2020 
        Bruto pozicija spoljnog dugaK4 2020 
   
   

Note: In the column „Notes“ statistical tables that contain preliminary data are noted with „(p)“.