Statistike Spoljnog Sektora

Statistike platnog bilansa Kosova  objavljuku se od  2006 god, uključujuċi statistički period 2004-2005. Od 2010, platni bilans statistike izrađuju  se i objavljuju na kvartalnoj osnovi.

Spoljni sektor  statistike   obuhvataju  statistike platnog bilansa i statistike o međunarodnoj poziciji investicija. Statistike platnog bilansa obuhvataju transakcije između rezidenta i ne-rezidenta u obliku robe, usluga, prihoda, i t.d.
Za više informacija o platnog bilansa statistike , pogledajte:

Metodika  Statistike  Platnog Bilansa

Izrada statistike platnog bilansa zasnuje se na Statistički projekat  Sistem izveštavanja međunarodnih transakcija, Statistike spoljne trgovine , anketiranja , kao i na drugim izvorima informacija.

Sistem Izveštavanja Međunarodnih Transakcija je statistički projekat koji pruža izveštaje na mesečnom nivou o međunarodnim transakcijama koje se vrše preko komercijalnih banaka kao što su prijemnice/plaċanje robe, usluga, prihoda, transfera, direktne investicije, i t.d.

Statistika Spoljne Trgovine pružaju statističke informacije o izvozu i uvozu robe u pogledu statistike platnog bilansa. Ovi podaci odnose se na opštu robu (redovni uvoz i izvoz), robe u obradi, popravke robe.

Anketiranje prikazuju izveštavanje finansijske situacije i međunarodnih transakcija od strane različitih institucija (uglavnom ne finansijske kompanije) u vezi njihove aktivnosti sa nerezidente na usluge, dohodak, investicije i t.d.

Drugi izvori su informacija su podaci prikupljeni putem upitnika iz institucija kao što su: EULEX-a, UNMIK-a, KFOR-a, vladinih institucija, i drugih institucija.

Statistike platnog bilansa  izrađuju se u skladu međunarodnih standarda:

Manuel o  Statistike Platnog Bilansa i Međunarodne  Pozicije Investicija (MMF 2009);
Priručnik o Statistike Platnog  Bilansa i  Međunarodne  Pozicije Investicija  (MMF 2014);
Sistem Nacijonalnih Računa (SNA 2008);

Evropski Sistem Nacijonalnog i Regionalnog Računa (ESA 2010).