Ostale Statistike

Druge statistike sadrže informacije o fiskalnom i realnom sektoru privrede i nisu u oblasti odgovornosti CBK-a. Statistike realnog i fiskalnog sektora obuhvataju podatke o bruto domaċeg proizvoda, cene, nezaposlenost, Buđet Kosova, javni dug, i.t.d, koje se sastavljaju  i obavljuju od  Zavoda za statistiku Kosova i Ministarstvo privrede i finansije.

Za više informacija o ovim statistika:

Zavod za Statistiku Kosova;
Ministarstvo Privrede i Finansije.