Monetarne i finansijske statistike

Monetarne i  finansijske statistike na nivou depozitivnih korporacija počele se sastavljati i objavljivati na mesečnim nivou od  2001god. Od  2004,u okviru monetarnih i finansijskih statistika uključeni su i statistike o drugim finansijskim koorporacijama koje se sastavljaju i objavljuju na kvartalnoj osnovi.

Monetrane i finansijske statistike obuhvataju  finansijska i ne finansijska  sredstva i finansijske obaveze finansijskog sektora.  Principi i ključni koncepti monetarnih i finansijskih statistika su: rezidencije, sektorizmi, klasifikacija instrumenata, valorizacija, agregacija, netim i konsolidacija. Organizacija i prezentacija ovih statistika osnovana je u pristupu instrumenta i pristupu sektora. U okviru monetarnih i finansijkih statistika uključuju se i statističke informacije o kamatnim  stopama komercijalnih banaka. Za više informacija o monetarnim i finansijskim statistikama , pogledajte:

Metodika  Monetarne i Finansijske Statistike

Sastavljanje monetarne i finansijske statistike osnovana je na statističke projekte kao Bankarski Statistički Izveštaj, Izveštaj o Kamatnim Stopama, kao i drugi izvori informacije .

Bankarski Statistički Izveštaj je statistički projekat koji pruža statističke izveštaje na mesečnim nivou od komercijalnih banaka o njihovom finansijskom stanju.

Izveštaj o Kamatnim Stopama je statistički projekat koji pruža izveštaje na mesečnom nivou od strane komercijalnih banaka o efektivnim godišnjim stopama na depozite i kredite .

Drugi izvori informacija u vezi sastavaljanja monetarnih i finansijskih statistika su finansijski nadzor i računovodstveni sistem CBK-a.

Od avgusta 2009 god. monetarne i finansijske statistike objavljuju se mesečno kod Međunarodnog  monetarnog fonda (Međunarodne Finansijske  Statistike/ IFS: http://www.imfstatistics.org/imf/).

Monetarne i finansijske statistike sastavljaju se u skladu sa međunarodnim standardima:

Manuel o Monetarnim i Finansijskim Statistikama (MMF 2000);
Priručnik o Monetarnim i Finansijskim Statistikama (MMF 2008);
Manuel o  Statistici Kamatnih Stopa (ECB 2001/18);
Sistem Nacijonalnih Računa (SNA 93);
Evropski Sistem Nacijonalnih i Regijonalnih Računa (ESA 95).