Indikatorët e Stabilitetit Financiar

Raporti i Informatave Mujore synon të informojë publikun e gjerë, profesionistët dhe autoritetet vendimmarrëse mbi indikatorët kryesor rreth zhvillimeve të fundit në sistemin financiar të Kosovës. Raporti është publikim mujor i cili pasqyron të dhënat kryesore mbi sektorin bankar, mikrofinanciar, të sigurimeve dhe pensional. Raporti ka filluar të publikohet nga Janari i vitit 2014 në frekuencë mujore.

......

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2020)

  20 maj 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2020)

  8 prill 2020
  ... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2020)

  18 mars 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2019)

  10 shkurt 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2019)

  15 janar 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2019)

  3 dhjetor 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2019)

  15 nëntor 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2019)

  27 shtator 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2019)

  30 gusht 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2019)

  7 gusht 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2019)

  1 korrik 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2019)

  31 maj 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2019)

  22 maj 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2019)

  26 mars 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2019)

  27 shkurt 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2018)

  7 shkurt 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2018)

  26 dhjetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2018)

  4 dhjetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2018)

  6 nëntor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2018)

  4 tetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2018)

  11 shtator 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2018)

  8 gusht 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2018)

  26 qershor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2018)

  28 maj 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2018)

  10 maj 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2018)

  27 mars 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2018)

  7 mars 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2017)

  16 shkurt 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2017)

  29 dhjetor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2017)

  4 dhjetor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2017)

  2 nëntor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2017)

  26 shtator 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2017)

  29 gusht 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2017)

  11 gusht 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2017)

  4 korrik 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2017)

  31 maj 2017