Indikatorët e Stabilitetit Financiar

Raporti i Informatave Mujore synon të informojë publikun e gjerë, profesionistët dhe autoritetet vendimmarrëse mbi indikatorët kryesor rreth zhvillimeve të fundit në sistemin financiar të Kosovës. Raporti është publikim mujor i cili pasqyron të dhënat kryesore mbi sektorin bankar, mikrofinanciar, të sigurimeve dhe pensional. Raporti ka filluar të publikohet nga Janari i vitit 2014 në frekuencë mujore.

......

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2020)

20 maj 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2020)

8 prill 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2020)

18 mars 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2019)

10 shkurt 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2019)

15 janar 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2019)

3 dhjetor 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2019)

15 nëntor 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2019)

27 shtator 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2019)

30 gusht 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2019)

7 gusht 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2019)

1 korrik 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2019)

31 maj 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2019)

22 maj 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2019)

26 mars 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2019)

27 shkurt 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2018)

7 shkurt 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2018)

26 dhjetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2018)

4 dhjetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2018)

6 nëntor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2018)

4 tetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2018)

11 shtator 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2018)

8 gusht 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2018)

26 qershor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2018)

28 maj 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2018)

10 maj 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2018)

27 mars 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2018)

7 mars 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2017)

16 shkurt 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2017)

29 dhjetor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2017)

4 dhjetor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2017)

2 nëntor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2017)

26 shtator 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2017)

29 gusht 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2017)

11 gusht 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2017)

4 korrik 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2017)

31 maj 2017