Razjašnjenje saopštenja CBK-a od 16. marta 2020. godine

17/03/2020

Na osnovu odluka Odbora CBK-a, Izvršni odbor CBK-a i u dogovoru sa Udruženjem banaka Kosova, uvek zasnovan na situaciji stvorenoj u zemlji kao rezultat pandemije virusom Covid 19, zajmoprimci koji nisu u mogućnosti da otplate rate kredita, mogu da ne otplate njihovu ratu od 16. marta 2020. do 30. aprila 2020. godine.

Svaki zajmoprimac koji je u mogućnosti da otplati ratu u gore navedenom periodu mora da podnese zahtev kod zajmodavca o tome putem elektronske pošte ili telefonom, i takvi zahtevi će biti odobreni.

Neotplaćene rate biće podložne otplati nakon prolaska stvorene situacije, što podrazumeva da će se rok dospeća kredita takođe produžiti za mesec dana!

Ohrabrujemo sve zajmoprimce da ovo pravo koriste racionalno jer je efikasno funkcionisanje finansijskog sistema od vitalnog značaja i bitan u okolnostima kroz koje prolazi zemlja.