Snazna podrska razvoja finansijskog sektora na Kosovu

21/04/2012

U kontekstu učešća u prolečnim sastancima Medjunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke , Guverner Gërguri posetio je Departament Trezora SAD, gde je primljen od g.Christopher Smart, asistent zamenika sekretara za Evropu i Aziju.  Pored opozoravajućih opštih kretanja u finansijskom sektoru i ekonomiji Kosova Guverner Gërguri je naglasio posebnu tehničku pomoć koju je Američki Trezor pružio u cilju daljeg jačanja finansisjkog sektora , sa posebnim osvrtom na konsolidaciji industrije osiguranja, zatim izradi Strategije nacijonalne politike za stambenu izgradnju tržišta kao i uspostavljanje kapaciteta za korporativno upravljanje u okviru Centralne banke.
Imajući u vidu uspešnu realizaciju projekta tržišta hartija od vrednosti Vlade, posebno je istaknuto da medjuinstitucionalna koordinacija , opredeljenost i preuzimanje vlasništva u realizaciji projekata na ovom slučaju ostaje i dalje ključni faktor i za efektivno i efikasno  korišćenje tehničke pomoći koja se približava finansijkom sektoru u pomenutim oblastima.