Smanjuje se naknada za deponovanje kovanica u CBK-u

09/02/2022

U okviru stalne posvećenosti olakšavanju prometa gotovog novca u privredi, Centralna banka Republike Kosovo je ove godine revidirala naknade koje primenjuje na banke za međusobne monetarne transakcije. 

Shodno tome, naknada za deponovanje kovanica u evrima u CBK-u je smanjena sa 5,00% na 3,75%. Ova promena će biti na snazi od 1. marta 2022. 

Odluka o smanjenju naknade za deponovanje kovanica denominovanih u evrima je doneta na sastanku Izvršnog odbora CBK-a. 

CBK očekuje da će izmenjena naknada povećati pristup, kako građanima, tako i poslovnim preduzećima uslugama, lokalnim bankama gotovim novcem. 

Inače, trenutni trošak za CBK za obavljanje operacija u vezi sa bankarskom aktivnošću deponovanja kovanica je i dalje značajan. 

Što se tiče isporuke kovanica denominovanih u evrima, od 2015. godine je primenjiva naknada za podizanje novca za lokalne banke  0,00% (besplatno).