Takimet e Këshillit Kombëtar të Pagesave

Këshilli Kombëtar i Pagesave më 31 janar 2024 mbajti takimin vjetor riiniciues me anëtarësi të zgjeruar

08/03/2024
Me datë 31 janar 2024 u mbajt takimi vjetor i Këshillit Kombëtar të Pagesave (KKP) me anëtarësi të zgjeruar. Takimi u drejtua nga Kryesuesi i Këshillit z. Dardan Fusha Zëvendësguvernator për Operacione Bankare në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Përveç anëtarësisë së zgjeruar të KKP-së, në këtë takim morën pjesë Guvernatori i Bankës Qendrore […]