Mundësi punësimi

Njoftim për anulim të konkurseve
Ju njoftojmë se konkurset e shpallura më datë 29 shkurt 2020-të, për pozitat Statisticient i ri në Departamentin e Statistikës në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës anulohen.
Departamenti i Burimeve Njerëzore