Mundësi punësimi

Njoftim për anulim të konkursit

Ju njoftojmë se konkursi i rishpallur më datë 5 mars  2021 dhe që ka përfunduar më datën 19 mars, për pozitën “Zyrtar i Lartë i Protokollit”, në Kabinetin e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës është anuluar.

Departamenti i Burimeve Njerëzore