Mundësi punësimi

Njoftim për pezullim të konkurseve
30.08.2021

Ju njoftoj se duke pasur parasysh situatën me COVID-19, dhe kapacitetet e kufizuara të hapësirave për të administruar numrin e aplikuesëve, shpalljet për vende të lira të punës në këtë periudhë pandemie pezullohen deri në njoftimin e radhës për pozitat si në vijim:

  • Zyrtar i ri i Licencimit në Departamentin e Licencimit dhe Standardizim;
  • Mbikëqyrës Bankar në Departamentin e Mbikëqyrjes Bankare.

Departamenti i Burimeve Njerëzore

Njoftim për anulim të konkurseve

Ju njoftojmë se duke pasur parasysh situatën me COVID-19, dhe kapacitetet e kufizuara të hapësirave për të administruar numrin e aplikuesëve, konkurseve në këtë periudhë pandemie, në këtë fazë , anulohen shpalljet për vende të lira të punës si në vijim:

  • Konkursi i rishpallur më datë 3 gusht 2021 dhe përfunduar aplikimi i kandidatëve më datën 17 gusht 2021, për pozitën :
  • Administrues i Bazës së të dhënave (Zyrtar i Lartë) në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës.
  • Konkurset për Mbikëqyrës të Lartë ( 2 pozita) dhe
  • Mbikëqyrës i Ri Bankar, të shpallur më datë 12 gusht, në kuadër të Departamentit të Mbikëqyrjës Bankare në BQK . Deri të njoftimet e reja do të mbaheni të informuar me kohë.

Departamenti i Burimeve Njerëzore