Shkëlqesia e tij, z. Andreas Farrese , ambasador i Italisë vizitoi Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës