Seminari i përbashkët i organizuar nga FED dhe BQK