Seminar sa kreditnih institucija :

09/05/2011

Unapredjenje kreditnih informacija kreditnog regjistra Kosova

U organizaciji Centralne banke Republike Kosova i na podrṡku USAID -  odnosno PPMA (Program za poboljṡanje poslovnog okruženja ), organizuje se trodnevni seminar gde će prisustvovati predstavnici komercijalnih banaka i ne bankarskih finansijskih institucija koje operiraju na Kosovu.  Seminar će otvoriti  Guverner CBK, g. Gani Gërguri, a medju ključnih predstavnika će biti i medjunarodni i lokalni eksperti iz ove oblasti kao i predstavnici PPMA od USAID.
Seminar ima za cilj unapredjenje kreditne informacije kreditnog regjistra Kosova tako da se oćekuje da rezultira sa jednim Akcijonim planom za poboljṡanje kvaliteta kreditnih podataka.  Ovo će se postići kroz identifikovanje faktora koji utiču na razmenjivanju podataka , podizanje  svesti o pravima dužnika , povećanje efikasnosti internih operacija i dogovaranja za primenu ovog plana.

Seminar će se održati od 11-13 Maja 2011, sa početkom u 9:00, Hotel Emerald na periferiji Priṡtine.  Predstavnici medija su pazvani da prisustvuju na otvaranje ovog seminara.