Seminar i përbashkët në mes Bankës Botërore dhe Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe Shoqatës së Kompanive të Sigurimit të Kosovës