Sastanak visoke delegacije CBK-a sa Ambasadom Republike Kosovo u Briselu

28/02/2024

Delegaciju Centralne banke Republike Kosovo (CBK), koju čine guverner, g. Ahmet Ismaili i zamenik guvernera, g. Dardan Fusha, na sastanku je primio šef misije, ambasador Republike Kosova u Belgiju, Luksemburg i Evropsku uniju, g. Agron Bajrami i ambasador Republike Kosovo za odnose sa NATO-om g. Astrit Zemaj, gde su razgovarali o aktuelnim dešavanjima u finansijskom sistemu zemlje.

Tokom ovog sastanka razgovarano je i o aktivnostima CBK u okviru EU projekta za Modernizaciju platnog sistema šest zemalja Zapadnog Balkana, odnosno o članstvu u Zoni jedinstvenog plaćanja EU-a, pitanju napora za Zeleni karton kao i rešavanje pitanja vezanih za globalne platne platforme.

Najavljeno je i unapređenje pravnog i regulatornog okvira prema direktivama EU-a i najvišim međunarodnim standardima.

Ambasador Bajrami je izrazio podršku da doprinese važnim integracionim procesima i približavanju zakonodavstva Evropskoj uniji.